Prata med oss

Gifta sig utomlands

Vad roligt att ni vill gifta er! Ni kan vigas eller välsigna borgerligt äktenskap i våra kyrkor utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information. Lycka till med er bröllopsplanering.


En präst i Svenska kyrkan har vigselrätt i en del andra länder. I de länderna kan ni gifta er i juridisk mening.

Boka vigsel direkt hos församlingen

För att boka tid för vigsel så tar ni kontakt med den svenska församlingen på orten. Av dem får ni aktuell information om vilka handlingar ni behöver. Var gärna ute i så god tid som möjligt.

Det är inte möjligt för en svensk präst som arbetar i Sverige att följa med och förrätta vigsel utomlands.

Här finns en lista över de länder och orter utomlands där du kan gifta dig i Svenska kyrkan.        

Kyrklig välsignelse kan komplettera er borgerliga vigsel

I de länder där Svenska kyrkan inte har vigselrätt kan ni få en kyrklig välsignelse. Det är i stort sett samma ceremoni som en vigsel. Då behöver ni först vigas borgerligt hemma i Sverige eller på svenska ambassaden i landet ni besöker.

Information om borgerlig vigsel i Sverige finns hos din kommun.

Information om borgerlig vigsel vid svenska ambassader utomlands finns på Utrikesdepartementets webbplats >>

Kostnad för er vigsel

När ni vigs i en församling i utlandet får ni betala en avgift. Storleken på avgiften varierar mellan församlingarna. 

Gift er på flygplatsen

Ett annat alternativ är att ni gifter er på en flygplats. På Arlanda finns Arlanda kapell, där många par viger sig innan de reser vidare ut i världen. Om ni vill gifta er på en annan flygplats kan ni kontakta den flygplatsen direkt för att höra hur ni går tillväga. Att vigas på Arlanda kostar ingenting.  

Handlingar som ni behöver

Om ni ska vigas enligt svensk lag i utlandet:
  • pass eller annan giltig identitetshandling, till exempel nationellt identitetskort
  • intyg om hindersprövning och intyg om vigsel, utfärdat av Skatteverket efter ansökan
  • blankett för kyrklig handling/vigsel, beställs i er hemförsamling.
Om ni ska vigas enligt lokal vigselrätt (när vigselrätt enligt svensk lag inte finns):
  • pass
  • Äktenskapscertifikat, alternativt ett personbevis utfärdat av Skatteverket (beroende på vad den hindersprövade myndigheten i vigsellandet behöver)
  • ytterligare handlingar som kan krävas enligt det aktuella landets lagstiftning.
Om ni vill få kyrklig välsignelse i utlandet efter borgerlig vigsel:
  • pass
  • vigsel- eller partnerskapsbevis
  • blankett för kyrklig välsignelse, beställs i hemförsamlingen.