Prata med oss

Gifta sig utomlands

Vad roligt att ni vill gifta er! Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information. Lycka till med er bröllopsplanering.

Gifta sig utomlands

Den präst som viger er utomlands måste ha vigselrätt i det landet. Därför kan tyvärr inte en präst som arbetar i Sverige följa med och viga er utomlands. Den vigseln blir inte giltig. 

Ett välsignat bröllop

I de länder där Svenska kyrkan inte har vigselrätt kan ni få en kyrklig välsignelse. Det är i stort sett samma ceremoni som en vigsel. Då behöver ni först vigas borgerligt. Ni kan vigas borgerligt på många orter i Sverige, på en flygplats innan avresan, eller ibland på den svenska ambassaden i landet ni besöker.

Christian och Ewa står barfota med fötterna i vattnen och tittar förälskat på varandra.
Christian och Ewa fick en kyrklig välsignelse över sitt äktenskap i Phuket, Thailand. Bild: Anna Stenberg

Prata om ert bröllop med församlingen

Om ni vill gifta er eller bli välsignade i en svensk församling utomlands ta då kontakt direkt med församlingen. Då får ni veta vilka handlingar ni behöver ha med er. En del kyrkor är väldigt populära så var gärna ute i god tid!

Vad kostar det att vigas eller välsignas?

När ni vigs eller får ert äktenskap välsignat i en församling i utlandet får ni alltid betala en avgift. Det beror på att församlingarna utomlands bekostar en stor del av sin verksamhet själva. De får inte som i Sverige alla kostnader täckta av kyrkoavgiften (kyrkoskatten).  

Vigas på andra språk

Det går ofta bra att få en vigselceremoni på ett annat språk än svenska, men själva tillkännagivandet måste enligt reglerna i äktenskapsbalken alltid vara på svenska. Kyrkoherden på orten kan berätta vilka språk som är möjliga.        

 

handlingar att ha med sig till vigsel eller kyrklig välsignelse utomlands

Prästen i den svenska församlingen utomlands kan ha rätt att viga er enligt svensk lag eller enligt lokal lag. 

Prata med församlingen om vad som gäller där ni vill gifta er och vad det innebär för er. Av församlingen får ni veta vilka handlingar ni behöver ha med er. Men i stora drag gäller detta:   


Om ni ska vigas enligt svensk lag i utlandet
  • pass eller annan giltig identitetshandling, till exempel nationellt identitetskort
  • intyg om hindersprövning och intyg om vigsel, detta ansöker ni om hos Skatteverket
  • blankett för kyrklig handling/vigsel, detta beställer ni hos den församling ni tillhör i Sverige
Om ni ska vigas enligt lokal vigselrätt (när vigselrätt enligt svensk lag inte finns): 
  • pass
  • äktenskapscertifikat, alternativt ett personbevis utfärdat av Skatteverket (beroende på vad den hindersprövade myndigheten i vigsellandet behöver)
  • ytterligare handlingar som kan krävas enligt det aktuella landets lagstiftning.
Om ni vill få kyrklig välsignelse i utlandet efter borgerlig vigsel:
  • pass
  • vigsel- eller partnerskapsbevis
  • blankett för kyrklig välsignelse, detta beställer ni hos den församling ni tillhör i Sverige