Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gifta sig utomlands

Vad roligt att ni vill gifta er! Ni kan vigas i en av Svenska kyrkans församlingar utomlands. Där kan ni också få en kyrklig välsignelse, om ni tidigare har gift er borgerligt.

Prästen måste ha vigselrätt

Olika länder har olika regler för utländska vigslar. Den präst som viger er utomlands måste ha vigselrätt i just det landet. Därför kan inte en präst som arbetar i Sverige följa med och viga er utomlands. 

Ni kan få välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap

I ett land där Svenska kyrkan inte har vigselrätt kan ni ändå få en kyrklig välsignelse. Då behöver ni först ha gift er borgerligt. Välsignelsen kan utformas så att den påminner väldigt mycket om vigselgudstjänsten. I samråd med prästen bestämmer ni själva detaljerna. 

Christian och Ewa står barfota med fötterna i vattnen och tittar förälskat på varandra.
Christian och Ewa fick en kyrklig välsignelse över sitt borgerligt ingångna äktenskap i Phuket i Thailand. Foto: Anna Stenberg

Församlingen berättar mer

Kontakta utlandsförsamlingen så informerar prästen där om vilka handlingar ni behöver ha med er. En del kyrkor är väldigt populära, så var ute i god tid. 

Ni betalar en avgift för vigseln

I en församling i Svenska kyrkan utomlands behöver ni betala en avgift. Det beror på att dessa församlingar bekostar en stor del av sin verksamhet själva. De får inte alla kostnader täckta av medlemsavgiften, även kallad kyrkoavgiften. Läs mer om kostnader på de olika utlandsförsamlingarnas webbplatser.

Ofta kan man vigas på ett annat språk

Det går ofta bra att få en vigselceremoni på ett annat språk än svenska, men själva tillkännagivandet måste enligt reglerna i äktenskapsbalken alltid vara på svenska. Prästen på orten kan berätta mer.

I en kyrklig vigsel lovar ni att vårda kärleken      

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel – och en kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap – består av en gudstjänst. Där lovar ni varandra, i Guds och vittnens närvaro, att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Vigselorter utomlands

Se listan över Svenska kyrkans församlingar utomlands där ni kan gifta er eller få välsignelse över ert borgerliga ingångna äktenskap.

Det här behöver ni ta med er

I stora drag gäller det nedanstående, men det finns undantag. Prata därför med församlingen om vad som gäller innan ni reser iväg

Om ni ska vigas enligt svensk lag
  • Pass eller annan giltig identitetshandling, till exempel nationellt identitetskort.
  • Intyg om hindersprövning och intyg om vigsel - ansök hos Skatteverket.
  • Blankett för kyrklig handling/vigsel - beställ från den församling ni tillhör i Sverige.

När prästen i den svenska församlingen utomlands har vigselrätt gäller det ibland vigselrätt enligt svensk lag och ibland enligt lokal lag. 

Om ni ska vigas enligt lokal vigselrätt
  • Pass.
  • Äktenskapscertifikat, alternativt ett personbevis utfärdat av Skatteverket (beroende på vad den hindersprövade myndigheten i vigsellandet behöver).
  • Ytterligare handlingar som krävs i just det land där ni vill viga er.
Om ni vill få kyrklig välsignelse
  • Pass.
  • Vigsel- eller partnerskapsbevis.
  • Blankett för kyrklig välsignelse - beställ från den församling ni tillhör i Sverige.