Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gifta sig utomlands

Vad roligt att ni vill gifta er! Ni kan vigas i Svenska kyrkan utomlands. Om ni tidigare har ingått ett borgerligt äktenskap kan ni få en kyrklig välsignelse i efterhand.

Prästen måste ha vigselrätt

Olika länder har olika regler för utländska vigslar. Den präst som viger er utomlands måste ha vigselrätt i just det landet. Därför kan inte en präst som arbetar i Sverige följa med och viga er utomlands. 

Ni kan få välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap

I ett land där Svenska kyrkan inte har vigselrätt kan ni ändå få kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap. Då behöver ni först ha gift er borgerligt. Välsignelsen kan utformas så att den påminner väldigt mycket om vigselgudstjänsten. I samråd med prästen bestämmer ni själva detaljerna. 

Christian och Ewa står barfota med fötterna i vattnen och tittar förälskat på varandra.
Christian och Ewa fick en kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap i Phuket i Thailand. Foto: Anna Stenberg

Församlingen berättar mer

Kontakta utlandsförsamlingen så informerar prästen där er om vilka handlingar ni behöver ha med er. En del kyrkor är väldigt populära, så var ute i god tid. 

Vad kostar det?

I en församling i Svenska kyrkan utomlands behöver ni betala en avgift. Det beror på att dessa församlingar bekostar en stor del av sin verksamhet själva. De får inte alla kostnader täckta av kyrkoavgiften (kyrkoskatten).  Läs mer om kostnader på de olika utlandsförsamlingarnas webbplatser.

Ofta kan man vigas på ett annat språk

Det går ofta bra att få en vigselceremoni på ett annat språk än svenska, men själva tillkännagivandet måste enligt reglerna i äktenskapsbalken alltid vara på svenska. Prästen på orten kan berätta mer.

I en kyrklig vigsel lovar ni att vårda kärleken      

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel – och en kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap – består av en gudstjänst. Där lovar ni varandra, i Guds och vittnens närvaro, att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Vigselorter utomlands

Här finns en lista över Svenska kyrkans församlingar utomlands där du kan gifta dig eller få välsignelse över ditt borgerliga äktenskap.

Det här behöver ni ha med er när ni ska gifta er eller få kyrklig välsignelse utomlands

Av församlingen får ni veta vad ni behöver ordna i förväg och vad ni behöver ta med er till vigseln. I stora drag gäller det nedanstående - men det finns undantag!  Prata därför alltid med församlingen om vad som gäller för ”er” ort. Här hittar ni Svenska kyrkan utomlands. 
Hoppas vi ses!

Om ni ska vigas enligt svensk lag i utlandet behövs oftast
  • pass eller annan giltig identitetshandling, till exempel nationellt identitetskort
  • intyg om hindersprövning och intyg om vigsel, detta ansöker ni om hos Skatteverket
  • blankett för kyrklig handling/vigsel, den beställer ni hos den församling ni tillhör i Sverige

När prästen i den svenska församlingen utomlands har vigselrätt gäller det ibland vigselrätt enligt svensk lag och ibland enligt lokal lag. 

Om ni ska vigas enligt lokal vigselrätt (när vigselrätt enligt svensk lag inte finns): 
  • pass
  • äktenskapscertifikat, alternativt ett personbevis utfärdat av Skatteverket (beroende på vad den hindersprövade myndigheten i vigsellandet behöver)
  • ytterligare handlingar som krävs i just det land där ni vill viga er 
Om ni vill få kyrklig välsignelse i utlandet efter borgerlig vigsel:
  • pass
  • vigsel- eller partnerskapsbevis
  • blankett för kyrklig välsignelse, detta beställer ni hos den församling ni tillhör i Sverige