Läs om hur dina uppgifter hanteras när du stöder Svenska kyrkan i utlandet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ändamål och motivering

När du ger en gåva eller kontaktar oss via telefon och e-post kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att tacka för dina gåvor, skicka gåvobevis och andra beställningar, kunna uppfylla önskemål om utskick och för statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Svenska kyrkan i utlandets verksamhet.

Typer av uppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi kan komma att behandla är namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva kan vi också behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen som belopp, tid, typ av transaktion och eventuell öronmärkning. Kontonummer sparas endast för den som önskar betala genom autogiro.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Svenska kyrkan i utlandet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Svenska kyrkan i utlandet kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Svenska kyrkan i utlandets räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Svenska kyrkan i utlandet som ansvarar för behandlingen.

Frivilliga uppgifter

Det är frivilligt att lämna personuppgifter i samband med gåvor. Den som önskar kan ge en gåva anonymt.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Svenska kyrkan i utlandet behandlar om dig och i vilket syfte kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135, 751 70 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster.

Kontakt

Har du frågor om Svenska kyrkan i utlandets behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss.
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se
Telefon: 018-16 96 00
Postadress: Svenska kyrkan i utlandet, 751 70 Uppsala.