En kvinnlig präst pratar i telefon utanför ett sjukhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Arbeta utomlands

Välkommen att söka en tjänst i någon av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar!

Att arbeta i Svenska kyrkan utomlands

Är du entreprenör och nyfiken på äventyr? Hos Svenska kyrkan i utlandet hamnar du rätt. Att arbeta i en svensk församling utomlands är en möjlighet att få jobba med något du känner igen, men som ändå är helt annorlunda.

Lena Brolin, tidigare utlandschef för Svenska kyrkan i utlandet, med egen erfarenhet som utsänd präst, berättar:

– Den stora skillnaden jämfört med att arbeta i Sverige är att du inte har en uppsjö av kolleger. Utomlands har du inga trygga nätverk att falla tillbaka på. Du måste också vara beredd på att göra det oväntade. Att vara kyrkoherde kan förutom gudstjänster, dop, vigslar och begravningar även handla om att rycka in i sångstunden på öppna förskolan, klippa gräs eller att baka bullar. 

Lägre trösklar och mer frivillighet

Alla som lever utanför det land man kallar sitt hemland försätter sig i en mer utsatt situation. Man har inte sitt vanliga kontaktnät, sitt trygghetsnät. Svenska kyrkan och församlingen blir då den plats där man hittar andra. Tröskeln in i församlingen blir lägre än i Sverige.

– Församlingarna utomlands bygger väldigt mycket på frivilligt engagemang. Det är lättare att ta församlingsbor i anspråk och att bli ianspråktagen. För mig handlar det mycket om att bygga församling, det blir så påtagligt utomlands, säger Lena Brolin.

Möten med ovana kyrkobesökare

Arbetsuppgifterna ser förstås olika ut beroende på hur församlingen ser ut, till exempel om kyrkan finns i en storstad eller på en turistort.

Församlingarna utomlands har en stor spännvidd: Allt ifrån Phuket i Thailand, där det inte finns någon fast lokal och man har kyrkan i bilen, till de stora församlingarna och arbetslagen i London eller Berlin – och allt däremellan. 

Till en utlandsförsamling kommer både vana och ovana kyrkobesökare. En viktig uppgift för samtliga anställda är att se människan, och få henne att känna sig välkommen. 

Möten med människor sker i gudstjänsten, vid sjukhussängen, i fängelset och i kyrkans café över en kopp kaffe. En vanlig arbetsdag kan innehålla både en vigselakt och ett möte med anhöriga till en döende på sjukhus. 

Fakta om att arbeta i Svenska kyrkan i utlandet

Formella krav

De formella kraven för att arbeta i Svenska kyrkan i utlandet är

  • att du ska vara medlem i Svenska kyrkan.
  • att du ska tala minst ett annat språk än svenska.
  • att du ska ha B-körkort.
  • Dessutom kan det finnas särskilda krav, beroende på vilken tjänst du söker. Bland de personliga egenskaperna värdesätter vi att du är öppen, flexibel och tycker om att möta människor samt att du klarar vardagens många gånger tvära kast.

Typ av tjänster

De olika typer av tjänster som kan finnas i Svenska kyrkan i utlandet är kyrkoherde, komminister, diakon, assistent med diakonal inriktning, assistent med pedagogisk inriktning, assistent med musikalisk inriktning samt assistent. Tjänsterna omfattas av kollektivavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda.

Så söker du en tjänst i Svenska kyrkan i utlandet

Alla lediga tjänster i Svenska kyrkan i utlandet utannonseras på sidan Lediga jobb. För samtliga tjänster vill vi ha en ansökan bestående av

  • personligt brev där du presenterar dig själv
  • ett CV med en uppställning av de utbildningar samt den arbetslivserfarenhet du har
  • referenspersoner – gärna tidigare arbetsgivare samt
  • om du är präst eller diakon: en kopia på ditt präst- eller diakonbrev.