Tillgänglighet på svenskakyrkan.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda svenskakyrkan.se. Här kan du läsa om hur vi lever upp till lagkraven om tillgänglig digital service.

Webbplatsen svenskakyrkan.se ägs och förvaltas av Trossamfundet Svenska kyrkan. Webbplatsen är utformad för att kunna användas av så många som möjligt. Texterna ska vara tydliga och lätta att förstå.

Du ska kunna

  • förstora innehållet utan problem
  • navigera med hjälp av ditt tangentbord
  • navigera med hjälp av skärmläsare.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Svenska kyrkan är ett trossamfund, men det finns enheter som till viss del bedriver offentligt finansierad verksamhet. Därför följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Läs mer om Svenska kyrkan.

Läs om lagen på digg.se.

Rapportera till oss

Vi jobbar på att göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker nya problem, berätta det för oss!

Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig.
E-post: redaktionen@svenskakyrkan.se

Anmälan

Myndigheten för digital förvaltning ska se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta dem.

Anmäl problem med tillgänglighet på digg.se.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi vet att en del innehåll på svenskakyrkan.se inte är helt tillgängligt.
Till exempel:

  • En del sidor och dokument är inte skrivna på klarspråk.
  • En del bilder saknar alternativtext/bra alternativtext.
  • Många dokument är i pdf-format och är därmed inte tillgängliga.
  • Filmer saknar syntolkning, och ibland även textning.
  • Vissa funktioner från tredjepartsleverantörer lever inte upp till lagkraven.

Hur vi testat webbplatsen

Experter på företaget Funka gjorde en oberoende granskning av svenskakyrkan.se i september 2019. De flesta problem som upptäcktes är åtgärdade och de som återstår jobbar vi på att lösa.

Arbetet med att förbättra webbplatsen pågår hela tiden. Vi testar tillgängligheten löpande med hjälp av användningstester och granskningsverktyget Siteimprove.