Brudbukett med vita, lila och röda rosor.
Foto: Magnus Aronson

Vihkiminen

Suunitteleks häitä? Paljon onnea! Tällä sivula sie löyät tietoa kirkkovihkimisestä.

Kirkkovihkiminen

Tervetuloa juhlimhaan teän rakhautta ja menheen avioliithoon Ruottin kirkossa. Kirkon vihkimisen aikana pappi ja kaikki hääviehraat rukkoileva teän avioliiton eestä avioliitonluppauksitten jälkhiin ja teät lähätethään teän matkale siunauksitten kans.

Vaatimus vihkimiselle kirkossa oon ette vähhiinthään yks niistä jokka vihithään oon jäsen Ruottin kirkossa. Ette toinen puoli kuuluu eri kirkhoon eli uskhoon ei ole este kirkoliselle vihkimiselle.

Ruottin kirkko vihkii kumpiaki homo- ja heteroseksyelliä paria

Missä?

Halvattakos käyä vihilä kirkossa, järven rannala eli jossaki muuala? Ottakaa yhtheyttä sen seurakunnan kans missä tet halvatta käyä vihilä hyvälä aikaa ennen häitä ja selittäkää teän toivomuksista. Enniiten suositut vihkimiskirkot häätyy varata jo vuotta ennen.

Vihkimiskirkko ja vihkiminen oon tavalisesti ilhmainen. Jos tet halvatta erityisjärjestelmiä mikkä vaativa lisämaksoa tet saatatta neuotella maksoista seurakunnan kans. 

Vihkiminen meänkielelä eli kahela kielelä

Halvattakos tet vihkimisen meänkielelä eli kahela kielelä? Ottakaa yhtheyttä sen seurakunnan kans missä tet halvatta ette teät vihithään ja sanokaa ette tet halvatta kakskielisen papin. Pappi saattaa kans auttaa teitä valittemhaan virsiä ja lauluja kahela kielelä. Oon paras tilata papin aijoissa, olletikki jos oon kysymys kesähäistä.

Tärkeitä paperia!

Ette saa tulla vihityksi vaatii niin sanotun esteselvityksen. Sen saapii Verovirastosta. Esteselvitystoistus oon voimassa 4 kuukautta siittä päivästä ko se annethaan. Esteselvitystoistuksen kans verovirasto lähättää ilmotusplanketin sukunimestä, minkä häätyy lähättää takasi täytettynä verovirasthoon ennen vihkimistä.

Ko tet kohtaatta pappia ja puhutta vihkimisestä tet saatatta jättää esteselvitystoistuksen sille. Toistus oon pakolinen ette saa tulla vihityksi.

Ko pari jokka vihithään luppaava rakastaa toisia net sitova ittensä avioliithoon ja tekheen parhauen ette molemat saattava olla onnelisia. 

Kirkolinen siunaus avioliitole mikä oon jo solmittu

Jos tet oletta jo käyhnee vihilä, esimerkiksi sivilivihkiminen kunnantalossa eli muussa maassa, tet saatatta saa kirkolisen siunauksen teän avioliitole Ruottissa. Siunaus avioliitole muistuttaa vihkmisjumalanpalvelusta.

Oonkos sulla kysymyksiä vihkimisestä? Ota yhtheyttä sinun seurakunnan kans.

 

Kirkon vihkiminen on pääasiassa kolmessa osassa

Yks alkuosa missä pappi terhvehtii vierhaita ja avioparia. Pappi puhhuu avioliitosta ja rakhauvesta – mikä se on kristilisestä perspektiivistä. Pappi eli joku muu lukkee raamatun tekstiä, jokka koskevat rakhautta ja avioliittoa.

Seuraavassa osassa aviopari tullee aktiiviseksi. Molemat saavat vastata kysymyksheen jos net haluavat mennä naimishiin toisitten kansa. Sitten jätethään sormus/sormukset papile, joka lukkee rukouksen niistä ennen kun se jätethään takashiin avioparile. Net pitävät molemin sormuksesta sillä aikaa kun net sanovat luppaukset tosilleen. Pappi vahvistaa sitten avioliiton sanomalla ”tet oletta nyt mies ja vaimo”.

Kolmanessa osassa pariskunta saapi ottaa ossaa papin ja seurakunnan huolenpiosta. Se tapahtuu rukouksilla ja siunauksella. Useimiten pappi kans pittää vihkijäispuhheen uuele pariskunnale.

Suuriin osa avioparista haluavat vaikuttaa vihkimisseremonhiin antamalla sille personaalisen leiman. Sen pruukathaan tehhä valittemalla raamatun tekstiä, diktiä, virsiä ja muuta musiikkia, joka antaa sen tunnelman mitä sitä haluaa.