En liten vit sten med texten Älskade morfar.
Foto: Alex & Martin /Ikon

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

De närmast anhöriga får dödsbudet

Om ingen anhörig var närvarande när personen dog, kontaktas de anhöriga så fort som möjligt av till exempel sjukhuset.

Kroppen förs till bårhuset

När någon dör ska kroppen föras till bårhuset i väntan på begravning eller kremering. Oftast är det sjukhuset eller servicehuset som sköter om det. Om dödsfallet beror på en olycka, ett brott eller liknande så gör polisen det. 

Längre fram, transporteras den avlidna från bårhuset till en lokal för förvaring. Den ansvarar huvudmannen för begravningsverksamheten för. 

Ta reda på dödsboets tillgångar och skulder

Dödsboet består inte av några personer, utan är de tillgångar och skulder som finns kvar efter en avliden person. Dödsboet upphör när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

Att sköta ett dödsbo, efterlevandeguiden.se. 

Kostnader för en begravning.

Skatteverket utfärdar intyg

Innan en person kan begravas eller kremeras måste Skatteverket utfärda ett intyg om att den avlidne får gravsättas eller kremeras. 

Ta reda på den dödas önskemål

Många har lämnat efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur de vill begravas, och hur de vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas.

Vissa begravningsbyråer har tjänster som ger möjlighet att spara sådan information till anhöriga.  Ta hänsyn till önskemålen, men tänk också på att begravningen även är till för dig som anhörig. Prata med präst eller officiant för begravningen om både den dödes och dina önskemål. 

Välj kistbegravning eller kremering

De anhöriga till den döda personen behöver planera för begravningen. Om det inte finns någon anhörig som vill ta hand om begravningen är kommunen skyldig att göra det. Man kan välja att begrava kroppen i en kista eller att kremera. Det måste ske inom en månad efter dödsfallet, med vissa undantag. 

Alternativ för hur den döda kan begravas

Kontakta Svenska kyrkan om begravningen

Om den döda tillhörde Svenska kyrkan och vill begravas enligt Svenska kyrkans ordning, finns det mycket hjälp och stöd att få i planeringen av begravningen. Kontakta församlingen där den döda ska begravas, så får du hjälp. Du kan också läsa mer om hur du planerar en begravning i Svenska kyrkan. 

Planera en kyrklig begravning

Kom överens med andra anhöriga

Ibland kan det vara svårt att komma överens med andra anhöriga om praktiska frågor. Om det uppstår en tvist mellan er som handlar om kistbegravning alternativt kremering eller om vilken plats den döda ska begravas på, kan ni be församlingen om att få hjälp med medling. Om den döda var folkbokförd i Stockholm eller Tranås kontaktar du istället Stockholms stad respektive Tranås kommun.

Under tiden som det pågår en tvist, får den avlidne inte gravsättas. 

Anlita en begravningsbyrå

Om du vill kan du anlita en begravningsbyrå. Du bestämmer själv om begravningsbyrån ska hjälpa till med några få saker eller om den ska hålla i helheten. 

Berätta om dödsfallet

Tänk igenom vilka du behöver informera om dödsfallet, till exempel släktingar, vänner, kollegor och grannar. Du kan ta hjälp av andra. Kanske ringa eller använda andra kontaktvägar, som sociala medier.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun