En urna står uppställd bland ormbunksblad i kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kostnader för en begravning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker de viktigaste kostnaderna vid en begravning. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift som täcker en del. Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften.

Dödsboets pengar ska först och främst används till begravningen. Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

Begravningsavgiften täcker det viktigaste

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift till Skatteverket.

Det här ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats i 25 år
 • kremering
 • ceremonilokal
 • transport av kistan från kapell eller kyrka till begravningsplats och krematorium
  lokal för visning av kroppen.

Läs mer om begravningsavgiften

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift (kyrkoskatten). Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • begravningsgudstjänst
 • församlingskyrka eller kapell
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Det är som regel bara medlemmar som begravs i Svenska kyrkan

Om den döde inte var medlem i Svenska kyrkan, kan man anta att hen inte ville ha en kyrklig begravning. Därför är grundregeln att personer som inte är medlemmar inte begravs i Svenska kyrkan. Man kan dock göra undantag om det finns särskilda skäl. Det är kyrkoherden i församlingen som tar beslutet, i samtal med de anhöriga.

Läs mer om kyrkoavgiften.

Kostnader som dödsboet står för

Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften. Det kan handla om

 • kista och eventuell urna
 • svepning
 • transport av kistan till bisättningslokal, det vill säga en lokal där kyrkan tar hand om kistan innan begravningen
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • förtäring vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckning
 • begravningsbyrå.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.