Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kostnader för en begravning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker de viktigaste kostnaderna vid en begravning. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift som täcker en del. Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften.

Dödsboets pengar ska först och främst används till begravningen. Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

Begravningsavgiften täcker det viktigaste

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift till Skatteverket.

Det här ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats i 25 år
 • kremering
 • ceremonilokal
 • transport av kistan från kapell eller kyrka till begravningsplats och krematorium
  lokal för visning av kroppen.

Läs mer om begravningsavgiften.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift (kyrkoskatten). Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Om den döde inte var medlem i Svenska kyrkan betalar dödsboet för detta.

Läs mer om kyrkoavgiften.

Kostnader som dödsboet står för

Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften. Det kan handla om

 • kista och eventuell urna
 • svepning
 • transport av kistan till bisättningslokal, det vill säga en lokal där kyrkan tar hand om kistan innan begravningen
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • förtäring vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckning
 • begravningsbyrå.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är  den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

Kontakta din församling

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun