Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Kyrkoavgiften gör gott för många

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

  • arbete för människor i utsatta situationer
  • underhållet av våra kyrkobyggnader
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre.

Du stödjer även en kyrka som 

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2024 är 1,04 kronor per intjänad hundralapp. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2024 är 16,2 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60 procent av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

Kyrkoavgiftssatser för Sveriges församlingar 2024

Här har du möjlighet att ladda ned en fil med samtliga avgiftssatser för 2024(pdf). Avgifterna anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.

Vårt arbete

Jesus visade hur han vill att vi lever och hur vi ska vara mot varandra och skapelsen. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.