Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Kyrkoavgiften gör gott för många

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre
  • arbete för människor i utsatta situationer
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som 

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2023 är 1,03 kronor per intjänad hundralapp. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2023 är 15,3 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60 procent av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

Kyrkoavgiftssatser för Sveriges församlingar 2023

Här har du möjlighet att ladda ned en fil med samtliga avgiftssatser för 2023(pdf). Avgifterna anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.

Vårt arbete

Jesus visade hur han vill att vi lever och hur vi ska vara mot varandra och skapelsen. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.

Två unga tjejer skrattar.

Barn- och ungdomsverksamhet

Svenska kyrkans verksamhet för barn, unga och föräldrar har både bredd och djup. Församlingar runt om i landet erbjuder allt ifrån öppen förskola till sommaraktiviteter, körsång, tjejgrupper, föräldracaféer och mycket annat.

Flickor spelar fotbollsmatch.

Kyrka – idrott

Det är viktigt att våra barn mår bra. Fysisk aktivitet är en del av välbefinnandet. Det ska vara roligt att röra på sig! Tillsammans med lokala föreningar vill vi arbeta för en positiv idrottskultur.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.