Foto: Gustaf Hellsing

Ekonomisk hållbarhet

Arbetet för en ekonomiskt hållbar värld handlar om att använda och förvalta resurser ansvarsfullt och långsiktigt.

Svenska kyrkan verkar för att handel och investeringar ska ske på sätt som bidrar till en hållbar utveckling, både inom Svenska kyrkan och genom nätverk med andra investerare och aktörer. Vi gör det genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och investeringar, och genom ett mångårigt engagemang i initiativ som Fairtrade, Swedwatch och mikrofinansorganisationer som drivs av kyrkor.

För Svenska kyrkan handlar ekonomisk hållbarhet också om att bidra till en kyrka som står väl rustad för framtiden.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan