Ett färgat kyrkfönster med en krona i mitten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ekonomisk hållbarhet

Arbetet för en ekonomiskt hållbar värld handlar om att använda och förvalta resurser ansvarsfullt och långsiktigt.

Svenska kyrkan verkar för att handel och investeringar ska ske på sätt som bidrar till en hållbar utveckling, både inom Svenska kyrkan och genom nätverk med andra investerare och aktörer. Vi gör det genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och investeringar, och genom ett mångårigt engagemang i initiativ som Fairtrade, Swedwatch och mikrofinansorganisationer som drivs av kyrkor.

För Svenska kyrkan handlar ekonomisk hållbarhet också om att bidra till en kyrka som står väl rustad för framtiden.

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

En kyrka vid vattnet reflekteras i den stilla vattenytan.

Hållbarhetsredovisning och styrning

Svenska kyrkans nationella nivå redovisar varje år effekterna av sitt arbete för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen är en integrerad del i årsredovisningen.

Årsredovisning

Årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan