Texten "9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur" står i vit text mot en orange bakgrund. Under texten finns ett antal block staplade ovanpå varandra.
Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målen i Agenda 2030 relaterar till Svenska kyrkans verksamhet. Läs mer om vårt arbete för hållbar utveckling.

Ett hållbart samhälle kräver en hållbar infrastruktur. Det handlar om energi- och transportsystem som behöver ställas om så att de drivs av förnybar energi. Teknisk innovation behövs för att möta globala utmaningar. 

Svenska kyrkan investerar i företag som bidrar till innovation och en hållbar infrastruktur. Svenska kyrkan lyfter även behovet av en social infrastruktur och social innovation som viktiga förutsättningar för att kunna bygga hållbara och motståndskraftiga samhällen.

Social innovation

Social innovation handlar om att möta samhällsutmaningar på nya sätt. Många sociala innovationer har genom tiderna skapats inom kyrkan, även om de inte har kallats så.