Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad i åttan? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras senare, som tonåring eller som vuxen.

Erbjudandet om konfirmation går aldrig ut. De erfarenheter, upplevelser och tankar du hittills samlat under livet är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och kristen tro tillsammans med andra. En del församlingar har särskilda grupper för ungdomar som är 16 år och uppåt.

Föredrar du istället att konfirmeras enskilt går det självklart att ordna. Innan konfirmationen samtalar du då med en präst om vad kristen tro innebär. 

Du måste vara döpt för att konfirmeras

För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt i samband med konfirmationen.

Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande.

Det är en lika stor gåva oavsett när i livet du döps – som barn, tonåring eller vuxen. Vid dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Kontakta din församling för att få veta mer.