Material, rapporter och publikationer

Här kan du läsa, ladda ned och beställa rapporter och material inom olika områden från Svenska kyrkan.

Material att ladda ner

Här nedanför finns några exempel på läsning. Längre ner på sidan hittar du en lista med titlar på pdf-filer som du kan ladda ner och information om vår webbshop. 

Beställ eller ladda ned Vitboken om samerna och Svenska kyrkan

Redigerad bild av kyrka i vinterskrud.
Foto: Artos förlag

Publikationer

Det samhällsteologiska perspektivet på forskningsenhetens arbete resulterar varje år i ett antal olika publikationer. Här kan du läsa vad forskarna kommit fram till.

Mellanösterns kristna - en introduktion för Svenska kyrkans församlingar och anställda

Skriften Kristna i Mellanöstern är ett pedagogiskt kunskapsmaterial som hjälper församlingar och andra att bättre förstå tro och traditioner hos personer som kommer från Mellanöstern. Rapporten berättar också om Svenska kyrkans stöd och samarbeten i regionen.

Religionsdialog och interreligiös samverkan i Svenska kyrkan

På kyrkomötet 2014 beslutade Svenska kyrkan att göra en kartläggning av Svenska kyrkans interreligiösa och interkulturella sammanhang. Detta har resulterat i två rapporter: "Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang" och "Religionsdialog och interreligiös samverkan i Svenska kyrkans församlingar 2016"

Jorden från rymden

Rapport: Klimatpengar på nya sätt

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

Boken Behold ger teologiska perspektiv på mänsklig sexualitet

Svenska kyrkan ger nu ut antologin "Behold I make all things new" som ger teologiska perspektiv på mänsklig sexualitet utifrån olika kristna, judiska och muslimska tolkningsramar. Förhoppningen är att öppna för viktiga samtal. Boken finns att köpa i Svenska kyrkans webbshop.

Texten "tidens tecken" i vit text mot svart bakgrund.

Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i. Beställ Tidens tecken från Artos förlag.

Rapporter och publikationer i urval

Några av kyrkostyrelsen utredningar i fysisk form, staplade på varandra.

Kyrkostyrelsens utredningar

Här finner du länkar till utredningar som har tillsatts av kyrkostyrelsen.

Beställ material från vår webbshop

Kors i en silverdroppe, med karbinhake.

I vår webbshop beställer du böcker, informationsmaterial och utlandskyrkans silverdroppe. Här nedanför ser du några exempel på publikationer att beställa.

Gå till webbshoppen

Material från Svenska kyrkans unga

Beställ ett sällskapsspel eller ett material för skolan eller barngruppen om hållbar utveckling.