Händer håller i en glasskål med vatten som lyfts upp ur en sjö.
Foto: Amphotora /iStock/Ikon

Dopets symboler

Människan har i alla tider alltid använt sig av symboler för att förtydliga och tolka sin tro. Dopets mest synliga symboler är vattnet, dopljuset och dopklänningen.

Dopvattnet 

Vid dopet tar prästen rent vatten från dopfunten och öser det tre gånger över huvudet på personen som döps. Samtidigt säger prästen ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.”  

Dopet kan också ske i en stor dopfunt, i havet eller i en sjö.   

Vatten är en förutsättning för allt liv 

Ingen levande varelse klarar sig utan vatten och ett litet frö behöver vatten för att kunna gro och växa. Men samtidigt som vatten är livsnödvändigt bär det på väldiga krafter och kan hota liv, med till exempel tsunamis och översvämningar.  

I varje människas liv finns både glädje och smärta. Därför är det en stark symbol att använda något så vardagligt, livsnödvändigt och farligt när vi döper. I vårt liv handlar detta om att Jesus är med i både lycka och sorg. 

De första dopen skedde i åar, sjöar eller i havet. Då sänktes hela personen som skulle döpas ner under vattnet. Detta var en symbolisk handling för att visa att man genom dopet föds in i ett nytt liv.  

När man byggde kyrkor och började använda dopfuntar inne i kyrkorna var de så djupa att hela personen kunde sänkas ned. Men eftersom kyrkorna i Sverige var kalla, blev många barn sjuka och därför övergick man till att ösa vatten på barnets huvud. 

Dopljuset 

Vid dop är det vanligt att församlingen ger den som döps ett dopljus. Det tänds under dopgudstjänsten och överlämnas till den som döps, föräldrarna eller en fadder. 

Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Johannesevangeliet 8:12

Jesus vill vara ett ljus i våra liv

Dopljuset är en påminnelse om att Jesus sa att den som följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus. Jesus vill vara ett ljus i våra liv. Alla döpta får också en uppmaning att lysa upp livet för andra. 

På dopljuset finns bokstäverna X och P skrivna. X och P är de två första bokstäverna i Kristus på grekiska.  

När ditt dopljus har brunnit ner kan du höra av dig till din församling och be om ett nytt. 

Dopklänningen 

Det finns inga klädregler för dop, men det är en gammal tradition att döpa små barn i en lång, vit klänning. Traditionen kommer från de allra första kristna församlingarna, där de som döptes bar vita kläder. Att alla var klädda på samma vis symboliserade att alla som döps är jämlika. Den vita färgen var dessutom en symbol för att den döps blir ren från sina synder i dopet.

Barnet kan få växa i sin tro 

Vid barndop är barnets dopklänning stor – lång och vid. Det är en symbol för att barnet kan växa i sin tro. När en döpt person konfirmeras längre fram, tar hen symboliskt på sig dopklänningen igen. Då är detta en lång vit dräkt som kallas konfirmandkåpa. Vid konfirmationen säger man ja till sitt dop.