Backar och tråg fyllda med äpplen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Tacksägelsedagen

Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.

Tacksägelsedagen firas den andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen. Temat för gudstjänsten är Lovsång, vilket naturligt hör ihop med tacksägelse. Vi ska förstås tacka Gud i varje gudstjänst, men denna gudstjänst fokuserar särskilt på vår tacksamhet.

Bön är, visar undersökningar, något som de flesta, även de som inte tror, ägnar sig åt när livet är hårt och gör ont. Det känns självklart att åkalla Guds hjälp när livet går sönder.

Att tacka lyfter blicken från det som stör och gör ont

Så är tacksägelsedagen, den kommer in i våra olika liv på olika sätt. Ibland känns det självklart att lovsjunga, ibland får lovsången vara en slags trotsig tillit som pekar mot en framtid som ännu höljs i dimma och dunkel,

Men tacksamhet är också ett skäl att be, även om det inte är lika mycket av en ryggmärgsreflex. Det kan däremot vara en andlig övning: Vad har jag att tacka för just nu? Jag får lyfta blicken från det som stör och gör ont, och istället tänka igenom vad jag har att tacka för – de små självklarheter som jag inte alltid ser i min vardag.

Vad är vår ”skörd” att tacka för? Många av Sveriges församlingar lever inte direkt av jord- eller skogsbruk och det kan därför kännas som att det finns andra tacksägelseämnen som ligger närmare till hands. Det kan vara spännande och kreativt att gå runt i sin egen församling och fundera över vad begreppet ”tacksägelse” och ”lovsång” kan betyda just i den egna församlingens sammanhang.

Det är svårt att tacka när livet känns tungt

Texterna till denna söndag handlar om de underverk Jesus gör. De gånger vi mötts av underverk i våra liv bärs tacksägelsen fram inom oss som en självklarhet. Det är svårare att tacka när livet är tungt, vilket det kan vara. Ibland fylls vårt inre av frågan om varför vi inte får det underverk vi längtar efter och behöver. Då kan texter om att Jesus botar sjuka kännas svåra att ta till sig.

Så är tacksägelsedagen, den kommer in i våra olika liv på olika sätt. Ibland känns det självklart att lovsjunga, ibland får lovsången vara en slags trotsig tillit som pekar mot en framtid som ännu höljs i dimma och dunkel,  som vi inte vet något om, men där vi ändå får vila i hoppet om Guds nåd.

Bön

Gud, det finns en slags automatisk tacksamhet i livet för allt det jag tar för givet. Tack för att jag får ta den här dagen och känna in glädjen över allt det som är så självklart för mig, men så främmande för många andra. 

Jag ber också för allt det jag funderar över, allt det som jag oroar mig för och allt det som känns mörkt och hotfullt. Tack för att du alltid finns med oss, också i den mörkaste dal. Amen. 

Tankar inför tacksägelsedagen

Tankar inför helgen är korta predikningar som tolkar söndagens bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Läs alla tankar som har skrivits om tacksägelsedagen på bloggen.

Tacksägelsedagens bibeltexter

Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland delar ut i församlingen alternativt säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande.

Närbild på vete på en åker.

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november. Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa.