Gudstjänstordning för dop i en krissituation

Om krisen inte är akut, utan tid finns, kan du följa den här dopordningen.

I en krissituation kan en person som själv är döpt döpa en annan person. Det måste alltså inte vara en präst. Den personen kallas för ledare i texten nedan.

Den här gudstjänstordningen finns också att läsa i Psalmboken, under rubriken Ordning för dop i krissituation. Där finns fler alternativ på samlingsord och välsignelse.

Längre ner på sidan finns två exempel på psalmer.

Dopordning 

Psalm

Samlingsord

Prästen/ledaren: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

Tackbön 

Prästen/ledaren: Barmhärtige Gud, 
du är med oss i liv och död. 
Vi tackar och ber för NN. 
Omslut henne/honom/dem 
med din kärlek. 
Tack för att vi i dopet 
förenas med Jesus Kristus. 
Amen. 

Bibelläsning

Här kan man läsa ur Markusevangeliet, kapitel 10.

Prästen/ledaren kan inleda med orden: 

Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. 

Prästen/ledaren: Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. 

(Markusevangeliet 10:13–16 på bibeln.se)

Prästen/ledaren kan inleda med orden: 

Vi döper eftersom Jesus sade: 

Prästen/ledaren: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 
Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 

(Matteusevangeliet 28:18–20 på bibeln.se) 

* Dophandlingen 

Vatten gjuts tre gånger över dopkandidatens huvud. Därefter lägger den som döper handen på dopkandidatens huvud och fortsätter med bön om Anden. 

Prästen/ledaren: NN, 
jag döper dig 
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Livets Gud, 
Uppfyll NN med din heliga Ande. 
Bevara henne/honom nu och alltid hos dig. 

Herrens bön

Prästen/Ledaren kan säga: 
Låt oss be Herrens bön. 

Församlingen: Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. 
Amen. 

Välsignelsen

Ledaren kan inleda med orden:
Tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen: 

Präst/ledare: Herren välsignar oss och beskyddar oss. 
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

Psalm

Du kan förstås välja andra psalmer, men Blott en dag och Tryggare kan ingen vara sjungs ofta på dop.

Om du vill kan du lyssna på psalmerna på Spotify. Texterna finns längre ner.  

Psalmtexter

Psalm 391: Blott en dag av Lina Sandell

Vers 1
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
– vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer:
skulle jag som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Vers 2
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara.
Om än oviss syns min vandrings stig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara.”
Detta löfte gav han mig.

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara av Lina Sandell

Tryggare kan ingen vara,
Än Guds lilla barnaskara,
Stjärnan ej på himlafästet,
Fågeln ej i kända nästet.
Herren sina trogna vårdar,
Uti Sions helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar.

En bebis doppar handen i en skål med vatten.

Dop i en krissituation

Ibland blir livet inte som man tänkt, och det är osäkert om en människa kommer att överleva.