Biblar på rad
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Bibeln

Om du har läst ur olika delar av Bibeln, har du kanske funnit tröst i Psaltaren, förfasat dig över krigen eller funderat över Jesus underverk. Det är spännande att tolka texterna i Bibeln. Fundera gärna över vad de kan säga till just dig, i det sammanhang som du lever i.

Bibeln – läsning att reflektera över

Bibeln består av 77 böcker, skrivna av olika författare och i olika tider. De äldsta är från cirka 900 före Kristi födelse och de yngsta från ca 100 efter Kristi födelse. Läs mer om Bibelns olika delar längre ner på sidan.

Bibeln speglar olika världsbilder

De olika författarna till böckerna i Bibeln hade olika världsbilder och trosföreställningar och de levde i olika kulturer. Det märks i texterna. Därför kan Bibeln till exempel förklara ett fenomen som åska, eller en sjukdom, på ett sätt som inte är trovärdigt för oss idag.

Här ryms allt från lagtexter till dikter

Bibeln består dessutom av många olika typer av texter:

  • historiska berättelser
  • lagtexter
  • poesi
  • brev
  • släktkrönikor
  • myter. 

Texten kan betyda något för dig, i ditt liv

Det går nästan inte att läsa en bibeltext utan att reflektera över den och göra en tolkning.

Många texter handlar om människor som försöker förstå meningen med tillvaron, som grubblar över vad det är att vara människa eller vem Gud är. De frågorna kan vi ju lika gärna ställa oss i dag, men vår omvärld ser på många sätt annorlunda ut från när texterna skrevs.

Om du vill kan du låta texterna konfrontera dina egna föreställningar om Gud, livet och tillvaron. Du kanske tycker att något som står i texten känns omodernt, fel eller omöjligt – eller så känner du igen dig och texten stärker dig eller ger dig råd om hur du ska leva.

För många som väljer att reflektera kan det bli svårt att säga att Bibeln helt och hållet består av sanningar som går att tillämpa i dag.

KRISTNA LÄSER BIBELN TILLSAMMANS I GUDSTJÄNSTEN

Att reflektera och tolka är inte alltid enkelt. I gudstjänsterna läser vi därför nästan alltid ur Bibeln tillsammans. I predikan är det sedan prästen som tolkar texterna och sätter dem i ett sammanhang som är relevant i dag.

I Svenska kyrkans församlingar tolkar människorna också Bibeln tillsammans genom bibelstudier och samtal, bland barn, unga och vuxna.

BIBELN BESTÅR AV TVÅ TESTAMENTEN

De 77 böckerna i Bibeln är samlade i två ”testamenten” och en apokryfdel. Ordet testamente betyder förbund och i Bibeln handlar testamente om Guds förbund med människan.  

Gamla testamentet sammanställdes av judarna

Judarna sammanställde den första delen av Bibeln och kallar den Tanakh. Kristna kallar den för Gamla testamentet.

I Moseböckerna, de fem första böckerna i Gamla testamentet, finns berättelser som också är gemensamma för muslimer.

Apokryferna har inte samma status som testamentena

Det finns dessutom böcker som ortodoxa kristna och katoliker anser hör till Gamla testamentet, men som protestantiska kyrkor - bland annat Svenska kyrkan - inte ger samma status. Av protestanterna kallas de för apokryfer.

På 300-talet sammanställde kyrkan Nya testamentet

Redan de allra första kristnas hade firat gudstjänst och nattvard och förrättat dop. På 300-talet hade de kristna blivit många och vid ett kyrkomöte, i Laodikeia, år 363 eKr, beslutade kyrkan vilka texter som skulle ingå i Nya testamentet.

Nya testamentet börjar med evangelierna, som berättelserna om när Jesus föddes, om hans liv och tiden efter Jesu död och uppståndelse. Evangelierna har fått namn efter varsin författare, Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Nya testamentet består också av en mängd brev. De flesta breven skrevs av Paulus, en av de allra första kristna, till de första kristna församlingarna runt Medelhavsområdet.

OM DU VILL VETA MER OM BIBELN

Du kan hämta mycket kunskap om Bibeln på Svenska bibelsällskapets webbplats:

Om bibeln – till exempel hur den kom till.

Hämta bibeltexter och sök efter bibelord