Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Olla töissä Ruottin kirkossa merkittee ette tehhä työtä johonki mihinkä sitä uskoo

Ruottin kirkossa on sekä palkattuja ette vapaehtosia työntekijöitä. Kirkola on yhteensä noin 25 000 työntekijää, joista suuriin osa on jossakin seurakunnan toimessa.

Pappi

Olla pappina merkittee ette auttaa ihmisiä havaittemhaan Jumalaa omissa elämissä, ette saa ihmisiä kasvamhaan uskossa. Sie kohtaat ihmisiä monessa eri vaiheissa ja elämän tilantheissa. Kastaminen ja vihkiminen on yhessäolossa rippikouluryhmitten ja nuoritten kokkouksitten kansa.Työ saattaa kansa sisältää ette vaitiolovelvolisuuen raamissa keskustella ja puhua uskonon- ja elämänkysymyksistä.
 
Papinopetus koostuu monesta osasta. Sie piät lukea 300 pistettä teolokiaa yliopistossa eli korkeakoulussa, osalistua praktiikhiin ja sitten käyä lopputermiinin yhessä Ruottin kirkon pasturaalinstityytissä Uppsalassa eli Lundissä.

Urkuriksi

Urkuriksi tulet suorittamalla taitheelisen kandidaattieksaamin, jonka suunta on kirkkomusiikki (kolmenvuoen opetus) jossakin Ruottin musiikkikorkeakouluissa. Sen jälkheen seuraa loppuopetusvuosi Ruottin kirkon virassa.

Kanttori

Kanttoriksi tulet käymällä kahenvuoen opetuksen kansankorkeakoulussa, korkeakoulussa eli musiikkikorkeakoulussa. Sen lisäks tullee Ruottin kirkon peruskursi sekä praktiikki ette kursipäivät yhessä tulevitten seurakunnan pedagookitten, diakoonitten ja papitten kansa. Tullaksheen päteväksi kanttoriksi opiskelthaan siis kaks ja puoli – kolme vuotta.

Seurakunnan pedagookin opetus sisältää monta ossaa, muun muassa Ruottin kirkon peruskursi, kolmenkuukauen ohjattua praktiikkia ja kursipäiviä yhessä tulevitten diakoonitten, kirkkomuusikoitten ja papitten kansa. Sulla tarvittee kans olla jymnaasian lisäksi ammattilinen pedagookinen opetus, esimerkiks jonkinlainen opettajakoulutus. Viiminen osa seurakunnan pedagookiopetuksesta on vuoen opetus josta Ruottin kirkko on vastuussa.

Kirkkomuusikko

Kirkkomuusikon työ on vaihtelevaa ja antaa sulle maholisuuen olla harjottavana muusikkona, ja samala saat innostuttaa muita kasvamhaan omassa musiikintoiminassa. Sie saat työskentellä muusikkona, kuoronjohtajana ja pedagookina. Sie saat olla konsertinjärjestäjä ja muotoila musiikin tärkeissä elämän tilaisuuksissa niin kun kaste, häät ja hautajaiset.

Seurakunnan pedagooki

Olla seurakunnan pedagookina on ette luoa miljöitä missä ihmiset saattavat kasvaa ja kehittyä kristilisessä uskossa. Sie olet töissä lapsitten, nuoritten ja raahvaitten kansa. Ja tehtävät saattavat olla ette toimia rippikoulunopettajana, pittää hartauksia, johata raavaspedagookista työtä eli ette ohjata johtajuuskoulutusta aatheelisesti aktiivile.

Opetus diakooniksi sisältää monta ossaa, muun muassa Ruottin kirkon peruskursi, kolmen kuukauen ohjattu praktiikki ja kursipäiviä yhessä tulevitten seurakunnan pedagookitten, kirkkomuusikoitten ja papitten kansa. Sulla tarvittee kansa olla jymnaasian lisäksi ammattilinen opetus, esimerkiks sosionoomi, psykolooki eli saihraanhoitaja. Opetuksen viiminen osa on yhen vuoen niin sanottu karitatiivinen prufiiliopetus.

Diakooni

Diakoonina sie olet töissä seurakunnassa, kirkon laitoksessa eli kansainvälisesti. Työ saattaa sisältää vaikkapa yökävelyistä kaupunkissa, olla nuoritten käytettävissä, kotivierailhuun vanheemitten ja sairhaitten tykönä, ryhmätyöstä lapsitten kansa, jolla on vanheempia millä on väärinkäyttäjän ongelmia, demensivammaisitten ryhmäasumisheen, soppaköökistä opetuksheen.

Ruottin kirkon virkaryhmiä

Ruottin kirkossa on monta eri virkaryhmää. Tavalisia virkoja kirkon toimessa on pappia, kirkkomuusikoita, vahtimestaria, diakoonia ja seurankunnan pedagookia. Näitten lisäksi on paljon muita työtekijöitä niinkun ekonoomia, kanslistia, informatööriä ja jyristiä.