En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Olla töissä Ruottin kirkossa

Ruottin kirkola oon suunile 22 000 työläistä. Halvaks tulla meän työkaveriksi? Tässä sie löyät tietoa monesta eri työstä kirkossa ja vaphaista työpaikoista Ruottissa ja mailmala.

Kirkko tarttee työväkeä monele eri alale. Papitten, tiakoonitten, myysikkeritten ja petakookitten lisäksi kirkossa oon ekonoomia, vahtimestaria ja työväkiekspärttiä töissä.

Tässä sie löyät vaphaita työpaikkoja Ruottin kirkossa.

Monta eri työtä

Pääosa kirkon työväestä oon töissä seurakunnissa. Seurakunnan tärkein tehtävä oon ette kohata ja auttaa ihmisiä ja toimittaa hyvvää elämää.
Hiippakunnat oon alueelinen taso kirkossa. Ruottin kirkola oon 13 hiippakuntaa.
Hiippakunnitten tehtävä oon ette eistää työtä seurakunnissa.
Työntekiät kansalisella tasola ottava halthuun koko kirkon yhtheisen työn ja kehityksen. Kansalinen kanslia oon kirkkokanslia Uppsalassa.
Ruottin kirkola oon kans työväkeä ulkomaila. Tässä sie löyät lissää tietoa Ruottin kirkosta ulkomaila.

Ammattia kirkossa

Tässä met selitämmä neljästä ammatista Ruottin kirkossa.

Pappi

Tärkein papin työssä oon ette pittää kirkonmenoja, kohata ihmisiä ja antaa sielunhoitoa. Työviikhoon kuuluu esimerkiksi kirkonmenoja, kastheita, hautajaisia, vihkimisiä, ja erilaisia tapahtumia seurakunnassa. Seurakunnan papila saattaa olla monta eri tiitteliä – esimerkiksi koministeri ja kirkkoherra. Joilaki papila oon vasitut tehtävät kirkole esimerkiksi siukkatuila, kouluissa eli fankiloissa. 

Tiakooni

Tiakooni tekkee työtä ihmisten ja perheitten kans monenlaisissa elämäntilantheissa ja kriisissä. Tiakooni auttaa ihmisiä auttamhaan ittensä ja löytämhään oman voiman. Tiakooni näkkee tarpheen missä se oon, ja tukkee ihmisiä. Työhön kuuluu ette kuunela ja nähhä ihmisiä joila oon hankaluuksia ja nostaa esile takanaolevat syyt ja vaikuttaa niihin. Tiakoonina sie olet töissä verkostossa vapaehtositten järjestöitten ja sosiaali- ja terhveyenhoitoviranomhaisitten kans.

Seurakuntapetakooki

Seurakuntapetakookit johtava ja kehittävä toimintaa lapsile, nuorile, ja täysile. Se merkittee ette kohata monenikäsiä ihmisiä ja johtaa monenlaisia ryhmiä. Leiriä ja retkiä kuuluu kans työhön. Seurakuntapetakooki tekkee usseen yhtheistyötä kouluitten ja koulutuslaitoksitten kans ja verkostaa kunnitten ja järjestöitten kans.

Kirkkomyysikkeri

Kirkkomyysikkerit oon ammattimyysikkerit. Kirkkomyysikkeri pellaa ja laulaa kirkonmenoissa ja muissa kirkon tapahtumissa ja johtaa kööriä ja orkesteriä. Hään kehittää seurakunnan mysikkitoimintaa: kirkkokonsertistä mysikkileikkikouhluun, mysikkiryhmiä nuorile ja lauluryhmiä eläkeläisile.

Tässä sie löyät tietoa koulutuksista näihin ammathiin.