Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ärkebiskopens möte 2022

I februari 2022 samlades människor från hela Europa online till ett Ärkebiskopens möte under en vecka. Mötet hade namnet A Week of Neighbours och hade fokus på migration och medmänsklighet.

Bevara vår mänsklighet

I februari 2022 inbjöd ärkebiskop Antje Jackelén till ett digitalt möte, A Week of Neighbours. Mötet lyfte det arbete som utförs av praktiker och mottagande samhällen i Europa för och med människor på flykt. Temat för mötet var ”bevara för mänsklighet” och återkom i många samtal under dagarna. 

Ett sextiotal programpunkter

Från söndag till torsdag pågick föreläsningar, paneldebatter, workshops och filmvisningar. Bakom dagsprogrammen stod 60-talet organisatörer, praktiker, trossamfund och civilsamhällesaktörer i Sverige och Europa. En del programpunkter spelades in och går att ta del av i efterhand.

Se inspelade samtal på A World of Neighbours webbplats.

Livesänd avslutning

Ärkebiskopens möte avslutades med Keeping our Humanity Live, ett 90 minuter långt studioprogram som sändes digitalt från Stockholm. Programmet leddes av Thabo Motsieloa och visades på Facebook, YouTube och på denna webb.

Arrangör

Ärkebiskopens möte arrangerades av Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar. Programmet som avslutas under 2022 har genom åren kommit i kontakt med hundratals människor som arbetar med och för människor på flykt. Ett europeiskt interreligiöst praktikernätverk har vuxit fram, A World of Neighbours. 

Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar

Grafiska figurer i olika färger.

En värld av grannar

Genom programmet 'En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred' vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.