Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen

Kloster och kommuniteter

Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum retreater, kurser och försäljning av olika slag.

Kontaktuppgifter

Här hittar du aktuella kontaktuppgifter till de kloster som tar emot gäster och har övernattningsmöjligheter.

Alsike kloster, Helgeandssystrarna

Systrarna i Alsike kloster samverkar med Knivsta pastorat och klostret ligger bredvid Alsike kyrka. Klostret beskrivs ofta som en fristad för asylsökande, ungdomar och splittrade familjer. Du kan komma till klostret som gäst eller medarbetare. Då arbetar du för mat och husrum.

Adress: Alsike kloster, 741 92 Knivsta.
Telefon: 070-848 2444,

Helige Franciskus systraskap

Helige Franciskus systraskap är en av Svenska kyrkans kommuniteter. Systrarna är inspirerade av Franciskus av Assisi och Klara av Assisi och lever enligt samma livsregel som franciskansystrar i den katolska kyrkan.

Adress: Klaradals kloster, Lindåsvägen 22, 443 45 Sjövik.
Telefon: 0760-227 327
porten@klaradalskloster.se
Webbplats Klaradals kloster

Linköpings kloster

Linköpings kloster är ett kloster mitt i Linköping, med anknytning till domkyrkans böne- och gudstjänstliv.

Adress: Linköpings kloster, Kungsgatan 36, 582 18 Linköping
Telefon: 013-47 41 101
info@linkopingskloster.se
Webbplats Linköpings kloster

Mariadöttrarna av den evangeliska Mariavägen

Mariadöttrarna av den evangeliska Mariavägen är ett kloster i Uppsala stift. Systrarnas uppdrag är att göra Herrens moder Maria känd, älskad och ärad – och att bära fram och uppenbara budskapet från Gud till världen: att frälsningen är vunnen. De följer sitt uppdrag genom att leva försoningens och kärlekens väg (Joh. 13). Systrarna lever i små öppna hem i Sverige, Danmark och Finland.

Mariadöttrarna i Enköping
Adress: Mariagården, Vallby, 745 98 Enköping
Telefon: 0171-811 47
Webbplats Mariadöttrarna av Den Evangeliska Mariavägen

Uppståndne Frälsarens systraskap

Systrarna bor i en nedlagd skola, belägen mittemot Överselö medeltida kyrka i Stallarholmens församling. Klosterfamiljen är en gemenskap vars grundval utgörs av de benediktinska principerna – stabilitet, daglig omvändelse och bättring, lydnad, fattigdom och kyskhet.

Dess medlemmar söker förverkliga Guds kallelse till ett liv i systrakärlek och bön, där de dagliga uppgifterna inordnas i en balanserad rytm av tidegärdsbön, arbete, vila och andlig läsning, i en lantlig miljö präglad av enkelhet och stillhet. Systrarna bedriver gästverksamhet i liten skala och deltar i församlingslivet på många olika sätt.

Adress: Överselö Klostergård, 645 96 Stallarholmen.
Telefon: 0152-411 16
Uppståndne Frälsarens systraskap på Stallarholmens församlings webbplats

Östanbäcks kloster

Östanbäcks kloster är ett manligt kloster under Benedikts regel i Svenska kyrkan. I ljusboden säljer munkarna egentillverkade ljus, lokalt hantverk och smide. Bland annat tillverkar de påskljus och olika slags andaktsljus och ljusstakar.

Adress: Östanbäcks kloster, 733 96 Sala
Telefon: 0224-250 88
munkljus@munkljus.se 
Webbplats Östanbäcks kloster