Foto: Mariadöttrarna

Mariadöttrarna - av den evangeliska mariavägen

Mariadöttrarna av Den Evangeliska Mariavägen lever klosterliv mitt i världen inom Svenska kyrkan.

Mariadöttrarnas klosterliv utgår från den första Mariadotterns liv, Paulina Mariadotter, och det som Gud har talat till henne. Vi är idag ett 20-tal systrar som lever i våra två hem i Vallby utanför Enköping. 

Genom ett liv i försoning och kärlek vill vi tillsammans bära Guds liv och kärlek in i världen. Vårt uppdrag är att leva och be för enheten mellan alla kristna och att göra Jesu Mor Maria känd och älskad också i vår del av Kristi Kyrka.

Hur det började

Paulina Mariadotter (Gunvor Norrman, 1903-1985) är Herrens Redskap för framväxten av klosterlivet på Den Evangeliska Mariavägen. I sitt sökande efter Guds vägledning för sitt liv mötte hon orden:

Paulina Mariadotter (Gunvor Norrman, 1903-1985) Foto: Mariadöttrarna

”När människan lyssnar talar Gud,
när människan lyder handlar Gud.”

I sitt lyssnande till Gud tog hon emot en väg för ett helt livsengagemang, en bundenhet i kärleken, också för den kvinna som inte gifter sig. Paulina Mariadotter kom i kontakt med många som uppfattade det Gud talade till henne. Det var början på ett liv i gemenskap som mognade till att bli ett klosterliv. 1958 blev Mariadöttrarna ett synligt systerskap, med livslånga löften och en blå dräkt. Sedan dess har flera nya generationer uppfattat en kallelse från Gud och givit sig in i systerskapet.

Paulina Mariadotter lät bygga Fågelsången vid Vallby Hornö, det hem som nu är systerskapets hjärtpunkt och centrum. Sedan 50-talet lever vi också i Mariagården vid Vallby kyrka.

Mariagården och Vallby kyrka Foto: Mariadöttrarna

Klosterlivet idag

Foto: Mariadöttrarna

Idag är vi ett 20-tal systrar i blandade åldrar. Inte många av oss har tänkt på klosterliv. Men var och en har vi mött något oväntat när vi kom på besök: Ett budskap till den ensamstående kvinnan om att också hon kan få leva såsom Gud har skapat henne; att tjäna och bära livet. Jesus vill göra hennes liv och kraft fri till att tjäna Honom, Hans kärlek och liv.

I gemenskapen mellan systrar har vi sett ett synligt uttryck för Guds kärlek. I en atmosfär av frihet och glädje och inriktning på Gud har vi, var och en, kunnat ta emot Jesu försoning in i våra liv. Det har väckt en fråga och en längtan i oss: Vill också jag bli en del av den kärlek som inte söker sitt eget, den kärlek som inte ställer egot i centrum, men som ser och älskar andra!? Och detta i ett sammanhang som varar livet ut! Att få ge sig för något som är större än mig själv, ger mitt liv mening och mål.

Foto: Mariadöttrarna
Foto: Mariadöttrarna

Som kristna "äger" vi ju ej Livet. Vi är äntligen inne i Skaparens ordning, där Livet äger oss.

Paulina Mariadotter

Klosterlivets gåva och uppdrag är att tillsammans leva det helt överlåtna livet till Gud, där vi dagligen lyssnar till Gud, efter Hans vägledning i varje situation. Vårt uppdrag, att leva för enheten och att göra Jesu Mor Maria känd och älskad, förverkligas genom livet i försoning och kärlek. När vi älskar varandra, är öppna för Gud och för varandra, skapas enhet. Maria är vårt klosterlivs Moder men också vår förebild. Hon sa ett helt Ja till Gud – också vi får säga ja till Hans vilja med oss varje dag. En läkande livsatmosfär växer fram, där Guds kärlek har möjlighet att nå andra.

Foto: Mariadöttrarna

Men den Evangeliska Mariavägen är mer än klosterlivet! Det är många kvinnor som i sina vardagsliv, i studier, i yrke och familj, lever inspirerade av den vägledning som Paulina Mariadotter ger. Det betyder mycket för många att ha en inriktning och grund för det kristna livet just där man finns.

Att besöka Mariadöttrarna

Foto: Mariadöttrarna

Till Mariagården vid Vallby kyrka är alla välkomna, enskilda och grupper. Eftersom vi är kvinnor, är det kvinnor vi kan ta emot för samtal och övernattning. De som kommer delar böneliv och måltidsgemenskap med oss. I vårt klosterlivs miljö finns möjlighet att söka Gud, och att lyssna till Honom och Hans vägledning i det egna livet. En viktig del för oss är det gemensamma samtalet om hur jag lever som kristen kvinna i nutiden.

Mindre och större grupper av alla slag är välkomna för några timmars besök; t.ex. konfirmander och ungdomsgrupper, församlingsbesök och arbetslag, föreningar m.m.

Mariadöttrarna

Mariagården vid Vallby kyrka
Vallby 21
745 98 ENKÖPING

Tfn: 070-938 82 31

Epost: kontakt@mariadottrarnaivallby.se

Två grenar av Mariadöttrar

I enhet med Paulina Mariadotter och alla Mariadöttrar konverterade 1988 den grupp av Mariadöttrar som fanns i Vadstena, till den romersk-katolska kyrkan. I Heliga Hjärtas Kloster lever nu ett 15-tal Mariadöttrar ett marianskt-benediktinskt klosterliv. Mellan de två grenarna är det en regelbunden kontakt utifrån vårt gemensamma ursprung som Mariadöttrar och vi lever i en förblivande enhet.

Vid 100-årsdagen av Paulina Mariadotters födelse. 25 maj 2003. Foto: Mariadöttrarna

Klosterlivets plats i Svenska kyrkan

Klosterlivet av den Evangeliska Mariavägen har funnits i Svenska kyrkan i mer än 60 år. Vi är en av flera klosterfamiljer där människor lever ett Guds-vigt liv ut från en kallelse från Gud. 1990 erkände Biskopsmötet i Svenska kyrkan klosterlivet genom sitt uttalande:

”Ett liv i förpliktande gemenskap är en autentisk livsform och ett levande vittnesbörd i en evangelisk kyrka”.

Gudstjänstlivet

Relationen mellan Uppsala stift och Mariadöttrarna har utvecklats och fördjupats. Stiftet tillmötesgick vår önskan om en kaplan till klosterlivet genom att dåvarande kyrkoherden Thomas Laghé år 2002 fram till pensioneringen 2010 var vår kaplan. Därefter ingår kaplanstjänsten som en del i en stiftsadjunktstjänst. Först i Bertil Murrays tjänst fram till hans pensionering 2016. Kyrkoherde em. Torbjörn Bolander har därefter tjänstgjort som vik. kaplan.

Foto: Mariadöttrarna

Genom kaplanstjänsten är det möjligt att fylla ett stort behov för oss Mariadöttrar, och många fler, att fira

Högmässa i Vallby kyrka kl 10.00 varje söndag. (Leds av stiftsadjunkt 3 av 4 söndagar)

Sedan många år firas också en;

Stilla mässa kl 17.30 varje fredag i Vallby kyrka.

Präster från Enköpings pastorat är ansvariga för mässan på fredagar samt en söndag i månaden.
De andra söndagarna leds av kaplan/stiftsadjunkt från Uppsala stift.

Vesper söndag till torsdag kl 15:00, lördag kl 18:00 i Vallby kyrka eller Krist-Lovsången i Mariagården.

Alla är välkomna!

Litteratur

”Paulina Mariadotter: Herrens Redskap”  Mariadöttrarna (Verbum 1990)
”Den Evangeliska Mariavägen till enhet” doktorsavhandling av Birgitta Laghé (Artos & Norma 2004)
”Klosterliv i Sverige” Lars Hillås (Cordia, Verbum 2008)

(Texter av Mariadöttrarna)

Onsdagen den 19 juni 2019 var biskop Karin på besök. Biskopen celebrerade veckomässan i Mariagården, förde samtal och åt middag med systrarna. Foto: Rickard Borgenback

Artikel från Karlstads stift:

En sak i taget. Alltid.

De är Marias döttrar och varandras systrar. Kärleken till Gud förenar dem. Genom evigt givna löften om fattigdom, kyskhet och lydnad. "Vi lever klosterliv mitt i världen i glädje och frihet."