Animation med två människor som står ute i regnet. En av dem håller ett paraply över den andres huvud.

Vuostasj viehkke surggobále

Oajvvadusá ma álkkebun dahki surgulattja guoran gávnnut

Mij la vuostasj viehkke surggobále?

En äldre dam vänder ett jättestort timglas där tiden höll på att rinna ut.
Foto: Stina Löfgren

Ij aktak ulmusj galga dárbahit aktu surggat. Dan diehti la Svieriga girkko ájádusájt ja oajvvadusájt tjoahkkim ma midjij guorraulmutjijda álkkebun dahki gávnnut suv diehti guhti surggá. Surgov ij máhte divvot, valla gå dav juogat de buorebut dav gierddá. Vuodon oajvvadusájda li Svieriga girkko guhkaájggásasj diedo gåk surgulattjajt duosstot ja doarjjot, ja li ájgodum vuostasj viehkken, vuostasj ájge, gå jábmem duosstu. Gájkka surgo li sierralágátja ja duohtavuoda jalik bagádusá e gávnnu. Vájbi danen aj nåv ålos jiebbi ietjá ulmutjij surgguj oassálasstet. Dáj oajvvadusáj Svieriga girkko doajvvu ålobu dåbdduji jaskadabbon ja li ienep gárvvása, vaj aktak ij aktu surgguj bátse.

Tillbaka till Första hjälpen vid sorg

Första hjälpen vid sorg

First Aid for Grief (Engelska)

Specific tips on how to make it easier to be there for someone who is in mourning.

Första hjälpen vid sorg - teckenspråk

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer. Förklaras här i en teckenspråkstolkad film.

Vuosttaš veahkki morrašis (Nordsamiska)

Konkrehtalaš guigosat mat geahpidit morašdeaddji luhtte

Voestes viehkie sårkosne (Sydsamiska)

Tjïelke raerieh mah ånnetji aelhkebe darjoeh gåessie naakene sårkosne

Vuostasj viehkke surggobále (Lulesamiska)

Oajvvadusá ma álkkebun dahki surgulattja guoran gávnnut

Animation med två människor som står ute i regnet. En av dem håller ett paraply över den andres huvud.

Ensiapu surussa (Meänkieli)

Käytänölisiä neuoja jokka helpottava ko tarttee olla jonku tykönä jolla oon suru.

Animation med två människor som står ute i regnet. En av dem håller ett paraply över den andres huvud.

Ensiapu suruun (Finska)

Käytännön ohjeita surevan tukemiseen

En person med en tandemcykel.

(Arabiska) المساعدات الأوليةعند فترة الحداد

إليكم بعض النصائح التي تساعدكم في دعم الأشخاص وقت الحزن والحداد.

Vaaguno ȟaȟtiba tungakiires (Romani kaale)

Praktikaane tšikjibi tungakiiresko ȟaȟti

Angleske hilpran niga tùgalo (Resanderomani)

Cako nisani savo kerr kava tecknot lokki te asjas kori gla nàntis savo tùgar

Angluno žutipepe žalia (Romani kalderash)

Konkretno vorbi kai šai vušoris varikasko nekazo kana si ande žalia.