Animation med två människor som står ute i regnet. En av dem håller ett paraply över den andres huvud.

Vuostasj viehkke surggobále

Oajvvadusá ma álkkebun dahki surgulattja guoran gávnnut

Mij la vuostasj viehkke surggobále?

Animation av en person som vänder ett timglas.

Ij aktak ulmusj galga dárbahit aktu surggat. Dan diehti la Svieriga girkko ájádusájt ja oajvvadusájt tjoahkkim ma midjij guorraulmutjijda álkkebun dahki gávnnut suv diehti guhti surggá. Surgov ij máhte divvot, valla gå dav juogat de buorebut dav gierddá. Vuodon oajvvadusájda li Svieriga girkko guhkaájggásasj diedo gåk surgulattjajt duosstot ja doarjjot, ja li ájgodum vuostasj viehkken, vuostasj ájge, gå jábmem duosstu. Gájkka surgo li sierralágátja ja duohtavuoda jalik bagádusá e gávnnu. Vájbi danen aj nåv ålos jiebbi ietjá ulmutjij surgguj oassálasstet. Dáj oajvvadusáj Svieriga girkko doajvvu ålobu dåbdduji jaskadabbon ja li ienep gárvvása, vaj aktak ij aktu surgguj bátse.

Tillbaka till Första hjälpen vid sorg

Första hjälpen vid sorg