Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd i sorgen

I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det. På den här sidan har vi samlat information, berättelser och råd för dig som har drabbats av sorg, eller vill stötta någon som sörjer.

Få stöd i sorgen

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det. Du erbjuds både ritualer som hjälper dig genom den akuta sorgen och möjlighet till olika typer av stödjande samtal.

Så kan du vara ett stöd till någon som sörjer

Vad ska man säga och göra när någon nära drabbas av sorg? Många känner sig osäkra. Vi tipsar om hur du kan vara ett bra stöd för sörjande vuxna och barn i din omgivning.

Läs om sorg utifrån olika perspektiv

Hur sörjer man på bästa sätt och när tar sorgen slut? Präster och sörjande berättar om sorg utifrån olika perspektiv.