Tända ljus i mörkret.
Foto: Emma Berkman/IKON

Stöd i sorgen

I alla tider har kyrkan stöttat sörjande människor. På de här sidorna vänder vi oss både till dig som har drabbats av sorg och till dig som vill stötta någon som sörjer.

Kyrkan ger stöd till dig som sörjer

Välkommen till din församling! Där finns hjälp och stöd för dig som sörjer.

Du kan stötta en sörjande vän

Vad ska man säga och göra när någon nära drabbas av sorg? Många känner sig osäkra. Vi tipsar om hur du kan vara ett bra stöd för sörjande vuxna och barn i din omgivning.

Sorg utifrån olika perspektiv

Hur sörjer man på bästa sätt och när tar sorgen slut? Präster och sörjande berättar om sorg utifrån olika perspektiv.

De berättar om när det hände

Några personer berättar om tiden för när de förlorade en av sina kära, om stödet de fick och om tiden efteråt.