En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.
Foto: Pia Lundberg

Själavård

Själavård är kyrkans omsorg om hela människans inre hälsa – den andliga, existentiella och psykiska. Ett samtal mellan en enskild person och en präst eller en diakon i kyrkan kallas för ett själavårdssamtal.

Vad är själavård?

Själavård är kyrkans omsorg om hela människans inre hälsa – den andliga, existentiella och psykiska. Det kan handla om att stötta människor i frågor som meningen med livet. Vad som händer efter döden. Och om det finns en Gud? Det kan också handla om att stötta personer som känner sig ensamma, står i en kris eller bär på sorg. 

Den vanligaste själavården är enskild själavård – ett samtal mellan en person och en präst eller en diakon. Ett sådant samtal sker under tystnadsplikt. Präster har absolut tystnadsplikt. 

Det är viktigt att komma ihåg att även andra samtal kan vara själavårdande. Att prata hjälper. Ett samtal med en annan människa kan exempelvis stötta dig att komma över något som tynger dig.  

Svenska kyrkan vill också skapa själavårdande miljöer, de tydligaste exemplen är kyrkorummet och våra kyrkogårdar.  

I själavården: 

  • För vi inga journaler 

  • Vi sätter inga diagnoser 

  • Om du behöver akut psykisk vård - ring 112 

  • För psykiatrisk vård - kontakta din närmaste vårdcentral 

Alla kan boka ett själavårdssamtal

Oavsett om du själv är kristen eller inte kan du boka ett själavårdssamtal med en präst eller diakon. Samtalet kan handla om det du bär på i ditt liv, som livets mening, en svår situation du befinner dig i, glädje och sorg eller tro och tvivel. Att prata hjälper ofta.

För präster och diakoner är tron på Gud självklar och för dem finns Gud med i samtalsrummet under själavården. Men det finns inga krav på dig om att tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du bestämmer också om du vill tala om din tro, om ni ska be till Gud eller läsa ur Bibeln. 

Själavård är inte samma sak som terapi 

Prästers eller diakoners främsta uppgift i själavården är att lyssna. De behandlar inte, är inte rådgivare och skriver inte journal. Själavård är alltså inte samma sak som terapi. 

Själavården har sin grund i Bibeln, som uppmanar oss att visa omsorg om människan och skapelsen. Prästen eller diakonen utgår ofta ifrån Jesus, som i Bibelns berättelser frågar dem han möter ”Vad kan jag göra för dig?”. 

Prästen och diakonen har tystnadsplikt 

I det enskilda själavårdssamtalet har prästen eller diakonen tystnadsplikt, så du kan känna dig trygg med att det du berättar stannar hos er. 

Samtalet är gratis

Du betalar aldrig för ett själavårdssamtal. Det är alltid gratis.

Kontakta en församling för ett samtal

Kontakta församlingen du bor i, eller en annan församling, som du om du vill boka ett själavårdssamtal.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Tystnadsplikt

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

En kvinna sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.

Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det du vill be om förlåtelse för.

Ett rött hänglås i form av ett hjärta och två namn skrivna på låset.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Akut stöd kvällar och nätter

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sverigefinska telefonjouren – Papu

Sverigefinska telefonjouren (Papu) är en del av kyrkans själavård. Jouren finns för dig som behöver samtala om din livssituation på finska. Du kan ringa, mejla eller chatta med Papu.