Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar Svenska kyrkan tillsammans med kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Under perioden står skapelsen och vårt ansvar för den i fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka mer på hur vi behandlar jorden. Det senaste årets kriser skakar världen och väcker ett akut behov av att läka våra relationer till skapelsen och varandra.  

När vi står inför val som är så avgörande för jordens framtid behöver vi också formulera det i våra gudstjänster. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår längtan och vårt hopp. 

Planetens förstörelse, Andens kraft, Ljusets hopp
Den brinnande busken Foto: Seasonsofcreation.org

Lyssna till Skapelsens rop!

Årets tema för Skapelsetid är ”Lyssna till skapelsens rop!”. Den brinnande busken är den förödande elden när skapelsen ropar, den är ökenspridningen, den är effekterna hos de mest utsatta när de drabbas av klimatförändringarna och den är förlusten av biologisk mångfald. Den brinnande busken är också Andens eld som inspirerar oss till handlingskraft likt brandmäns oräddhet när de kastar sig in i lågorna för att släcka dem. Den är påskens eldar, varifrån våra ljus tänds vidare med ljus och hopp. 

Ett årligt ekumeniskt initiativ

Skapelsetid, Season of Creation, är ett internationellt ekumeniskt initiativ med rötter i de ortodoxa kyrkorna. Det firas sedan länge i många kyrkor runt om i världen under september månad genom att gudstjänst- och andaktslivet under perioden präglas av skapelsen och vårt ansvar för den.

Initiativet knyter också an till Svenska kyrkans färdplan för klimatet och till många församlingars arbete med Kyrkans miljödiplomering. 

Arbetar du i pastorat eller församling? På Hållbarhetsportalen på Svenska kyrkans intranät hittar du material som stöd för att skapa gudstjänster, andakter och andra arrangemang inom ramen för Skapelsetid. 

Läs mer om Season of Creation
Läs mer om Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Fötter som balanserar på en liggande och mossbeklädd trädstam.

Klimatet förändras – skapelsen ropar!

Människan är både en del av evolutionen och skapad till att vara Guds avbild genom att värna jorden. Gud kan inte ingripa som en superhjälte. Det kan inte kyrkan heller. Men vi utmanas att ha omsorg och värna hela skapelsen. Läs vad prästen Carina Sundberg skriver om klimatet och kristen tro.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.