Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar Svenska kyrkan tillsammans med kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Under perioden står skapelsen och vårt ansvar för den i fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka mer på hur vi behandlar jorden. Det senaste årets kriser skakar världen och väcker ett akut behov av att läka våra relationer till skapelsen och varandra. När vi står inför val som är så avgörande för jordens framtid behöver vi också formulera det i våra gudstjänster. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår längtan och vårt hopp. 

Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!

Amos 5:24

Profeten Amos ord bär temat för Skapelsetid 2023. Orden riktas också till oss: vi ska ta oss an ekologisk rättvisa, tillsammans med de som drabbas mest av klimatorättvisa och miljöförstöring. Med kristna över hela jordklotet blir vi en del av arbetet för rättvisa och försoning.

2023 års bön för Skapelsetid

Alltings skapare,

Ur din kärleks gemenskap vällde livet fram som en mäktig flod. Hela skapelsen föddes därur.

På denna jord, fylld av din kärleks överflöd, blev ordet kött och spred livets vatten genom att förkunna fred och rättvisa för hela skapelsen.

Du kallade människan att odla och vårda din trädgård. Du skapade oss till gemenskap med varje varelse, men vi lyssnar vare sig till jordens eller de utsattas rop. Vi bröt gemenskapen, vi hindrade kärleksflödet och syndade emot dig när vi inte värnade förutsättningarna för livet själv.

Vi gråter över vår medskapelse och livsmiljöer som förlorats, vi sörjer förlusten av mänskliga kulturer, tillsammans med liv och levebröd som har fördrivits eller försvunnit. Med smärta ser vi att en logik av död, krig och våld har ätit sig in i oss själva och vår värld.

Öppna våra öron för ditt skapande, försonande och upprätthållande Ord som talar till oss genom både Skriftens bok och Skapelsens bok. Välsigna oss än en gång med ditt livsgivande vatten, så att din Skaparande må låta rättvisa och fred flöda igenom våra hjärtan och flöda över in i hela skapelsen.

Öppna våra hjärtan, så att vi tar emot det livets vatten som är din rättvisa och fred, och delar dem med våra lidande bröder och systrar, med alla varelser omkring oss, med hela skapelsen.

Välsigna oss till att vandra tillsammans med alla människor av god vilja, så att de många bäckar små av det levande vattnet som är Guds rättvisa och fred blir till en mäktig flod över hela vår jord.

Genom den som kom för att förkunna de glada nyheterna till hela skapelsen, Jesus Kristus.

Amen

Bönen finns i pdf för utskrift.

Ett årligt ekumeniskt initiativ

Skapelsetid, Season of Creation, är ett internationellt ekumeniskt initiativ med rötter i de ortodoxa kyrkorna. Det firas sedan länge i många kyrkor runt om i världen under september månad genom att gudstjänst- och andaktslivet under perioden präglas av skapelsen och vårt ansvar för den.

Initiativet knyter också an till Svenska kyrkans färdplan för klimatet och till många församlingars arbete med Kyrkans miljödiplomering. 

Arbetar du i pastorat eller församling? På Svenska kyrkans intranät hittar du material som stöd för att skapa gudstjänster, andakter och andra arrangemang inom ramen för Skapelsetid. 

Läs mer om Season of Creation
Läs mer om Svenska kyrkans färdplan för klimatet
Läs mer om Sveriges kristna råds arbete för klimat och hållbar utveckling

Fötter som balanserar på en liggande och mossbeklädd trädstam.

Klimatet förändras – skapelsen ropar!

Människan är både en del av evolutionen och skapad till att vara Guds avbild genom att värna jorden. Gud kan inte ingripa som en superhjälte. Det kan inte kyrkan heller. Men vi utmanas att ha omsorg och värna hela skapelsen. Läs vad prästen Carina Sundberg skriver om klimatet och kristen tro.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.