Ett tecknat träd med löv.
Foto: seasonofcreation.org

Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar Svenska kyrkan tillsammans med kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Under perioden står skapelsen och vårt ansvar för den i fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Nutiden ställer oss inför val som är avgörande för skapelsen. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår längtan och vårt hopp. Låt oss formulera vårt ansvar och fira Skapelsetid i våra gudstjänster. 

Hopp och handling - tillsammans med Skapelsen

Årets tema är ”Hopp och handling - tillsammans med Skapelsen”. I tider av kris och konflikter är det kanske viktigare än någonsin att återknyta till hopp, kreativitet och skapelsen själv! Med kristna över hela jordklotet blir vi en del av arbetet för rättvisa och försoning.

Ett årligt ekumeniskt initiativ

Skapelsetid, Season of Creation, är ett internationellt ekumeniskt initiativ med rötter i de ortodoxa kyrkorna. Det firas sedan länge i många kyrkor runt om i världen under september månad genom att gudstjänst- och andaktslivet under perioden präglas av skapelsen och vårt ansvar för den.

Initiativet knyter också an till Svenska kyrkans färdplan för klimatet och till många församlingars arbete med Kyrkans miljödiplomering. 

Arbetar du i pastorat eller församling? På Svenska kyrkans intranät hittar du material som stöd för att skapa gudstjänster, andakter och andra arrangemang inom ramen för Skapelsetid. 

Läs mer om Season of Creation
Läs mer om Svenska kyrkans färdplan för klimatet
Läs mer om Sveriges kristna råds arbete för klimat och hållbar utveckling

Fötter som balanserar på en liggande och mossbeklädd trädstam.

Klimatet förändras – skapelsen ropar!

Människan är både en del av evolutionen och skapad till att vara Guds avbild genom att värna jorden. Gud kan inte ingripa som en superhjälte. Det kan inte kyrkan heller. Men vi utmanas att ha omsorg och värna hela skapelsen. Läs vad prästen Carina Sundberg skriver om klimatet och kristen tro.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.