Svenska kyrkans teologiska kommitté

Svenska kyrkans teologiska kommitté arbetar med fördjupad teologisk reflektion i aktuella frågor. Kommittén anordnar seminarier och ger ut böcker till stöd för teologiska diskussioner.

I uppdraget ingår att uppmärksamma kyrkostyrelsen och biskopsmötet på principiellt viktiga frågor som behöver bearbetas teologiskt inom Svenska kyrkan.

Syftet är att ge dem som beslutar i Svenska kyrkan vägledning och viktiga perspektiv.

Vetenskaplig bredd

Kommittén består av elva ledamöter. Majoriteten ska vara verksamma vid universitet och högskolor. 

Bland kommitténs ledamöter måste det finnas

 • kvalificerad teologisk sakkunskap
 • andra vetenskapliga perspektiv
 • erfarenhet av ekumeniskt och interreligiöst arbete.

Biskopsmötet och kyrkostyrelsen utser vardera tre ledamöter och utser tillsammans de övriga fem.

Ledamöter i Svenska kyrkans teologiska kommitté

 • Johanna Gustafsson Lundberg, docent i etik, Lunds universitet, ordförande
 • Biskop Mikael Mogren, Västerås stift
 • Petra Carlsson, professor, lektor i systematisk teologi, Enskilda högskolan i Stockholm
 • Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift
 • Sofia Morberg Jämterud, teol. dr. i etik, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi
 • Biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift
 • Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Danielle van Westen, docent, i medicinsk radiologi, Lunds universitet
 • Björn Vikström, professor i systematisk teologi, Åbo akademi
 • Sara Wrige, teknologie doktor, församlingschef i Caroli församling, Borås 

Material från Svenska kyrkans teologiska kommitté

Solen skiner på ett landskap i fjällen. En älv slingrar sig fram och i horisonten syns fjäll med snöfläckar.

Naturens rättigheter

Natur, klimat och rättvisa är viktiga för Svenska kyrkan. Därför har ett nytt material tagits fram som ska lyfta klimatet och naturens rättigheter genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet. Men även andra är välkomna att ta del av och använda materialet.