En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vårt arbete

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och hur vi är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.

Församlingen – kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Kanske sjunga i en kör, fira gudstjänst eller låta barnen delta i en verksamhet? Då hoppas din församling på dig!

Illustrerad bild där två kvinnors samtalar över en kopp kaffe.

Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Tre små flickor som lever på gatan. De äter strips och dricker läsk.

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Tre personer varav två klädda i samiska folkdräkter står längst fram vid en gudstjänst i kyrkan.

En kyrka för nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga

Här vänder vi oss till dig som hör till en nationell minoritet, urfolket samerna eller är teckenspråkig. Men också till dig som vill verka för minoritetsgruppernas rättigheter.

Tre spelmän på tvärflöjt, nyckelharpa och flygel i Lövstabruk kyrka.

Kultursatsning 2020

Svenska kyrkan är en av samhällets största kulturaktörer. Vi förvaltar ett brett och tusenårigt arv av miljöer, byggnader, musik, bilder, kunskap och tankar i skrift och liturgi.

Närbild på taggtråd.

Nationella kriser

När en kris eller katastrof inträffar som påverkar hela landet, eller som är global, träder Svenska kyrkans nationella krissamordning i kraft. Svenska kyrkan är en del av det civila försvaret och samverkar i stor utsträckning med olika myndigheter och andra aktörer.

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Välkommen till Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Enheten arbetar i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt. Vi ger ett underlag till Svenska kyrkan när den reflekterar teologiskt och strategiskt över sin identitet och omvärld.

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer och ge en gåva