Foto: Gustaf Hellsing

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forsknings- och analysenheten har till uppgift att främja och bedriva forskning med relevans för Svenska kyrkan.

Välkommen till enheten för forskning och analys

Vi bidrar med kunskap och förståelse för människors tro och värderingar, levd religion samt tradering av kulturarv. Det inkluderar studier av Svenska kyrkan, den verksamhet som bedrivs och den teologi som möter människors existentiella livsvillkor och ett samhälle i förändring. Läs mer om vårt uppdrag och möjligheter till samarbete .

Genvägar

Conference on the history of Church of Sweden mission

South based perspectives on Church of Sweden Mission: Post-colonial church relations, with mission history as a backdrop.

Omställningar - perspektiv på religionens roll i formandet av en ny framtid

Den 24–25 oktober 2024 äger andra konferensen i Nätverket religionsvetenskap och teologi (ROT) rum i Göteborg, denna gång i samarbete mellan Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och representanter från olika svenska lärosäten.

Teologi i tiden

Teologi i tiden är en podd om olika samtidsteologiska frågor från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Fokus: Idealitet

På den här sidan samlar vi forskning om idealitet inom Svenska kyrkan.

Fokus: Eskatologi

På den här sidan hittar du material kopplat till den nyligen publicerade antologin ”Tro, hopp och strävan. Gudsriket som tröst och motiv för handling” (Verbum)

Fortsätt läsa

Forskning och projekt

Vi bedriver kyrkorelevant forskning i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle. De aktuella forskningsprojekten genomförs inom flera olika områden.

Publikationer

Det samhällsteologiska perspektivet på forskningsenhetens arbete resulterar varje år i ett antal olika publikationer. Här kan du läsa vad forskarna kommit fram till.

Statistik och omvärldsanalys

Enheten för forskning och analys ansvarar för Svenska kyrkans officiella statistik. Vi hämtar in, analyserar och samordnar statistik och gör egna undersökningar.

Om Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Läs mer om vårt uppdrag, samarbete med oss och våra medarbetare.