Meny

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forsknings- och analysenheten har till uppgift att främja och bedriva forskning med relevans för Svenska kyrkan.

Välkommen till enheten för forskning och analys

Forsknings- och analysenheten har till uppgift att främja och bedriva forskning med relevans för Svenska kyrkan. Detta innebär att bidrar med kunskap och förståelse för människors tro och värderingar, levd religion samt tradering av kulturarv. Det inkluderar studier av Svenska kyrkan, den verksamhet som bedrivs och den teologi som möter människors existentiella livsvillkor och ett samhälle i förändring.

Det lutherska arvet utgör ett kunskapens och livstolkningens kulturarv, där evangeliet möter förändringar i människors livsvillkor och existentiella behov i varje tid. Enheten för forskning och analys kombinerar samhällsvetenskaplig och teologisk forskning i en mångvetenskaplig miljö. Det är en unik forskningsmiljö i nära dialog med praktiker i kyrkans verksamhet, civilsamhällesaktörer och akademin.

Enheten bistår församlingar, stift och nationell nivå med analyser som underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar också för insamling och tillgängliggörande av kyrkostatistik och samordning av nationell nivås enkätundersökningar och omvärldsanalys.

SVENSKA KYRKANS ENHET för forskning och analys PÅ FACEBOOK

På Facebook kan du följa med och delta i diskussionerna om forskning inom en mängd olika områden. Gruppen är öppen för alla intresserade. Välkommen!

Till vår Facebooksida.