Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans forskningsenhet

Välkommen till Svenska kyrkans forskningsenhet. Enheten arbetar i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt. Vi förser Svenska kyrkan med underlag för teologisk och strategisk reflektion över sin identitet och omvärld.

SVENSKA KYRKANS FORSKNINGSENHET PÅ FACEBOOK

På Facebook kan du följa med och delta i diskussionerna om forskning inom en mängd olika områden. Gruppen är öppen för alla intresserade. Välkommen!  

 

Aktuella forskningsprojekt:

Våra aktuella forskningsprojekt behandlar allt från barn och teologi, bibelsyn och könsrollsfrågor till religionsmöten och ateism. Under varje projekt hittar du också kontaktuppgifter till forskarna.

Svenska kyrkan är en plats där människor reflekterar över sin kristna tro och på olika sätt försöker gestalta den i sina liv. Vi forskar kring kyrkans arbete, reflektion och organisation.

Svenska kyrkan, tro och liv

Svenska kyrkan är en plats där människor reflekterar över sin kristna tro och på olika sätt försöker gestalta den i sina liv. Vi forskar kring kyrkans arbete, reflektion och organisation.

Framtiden skapas alltid av minnen från det förgångna. Minnen skapar nya möjligheter. Hur detta går, och har gått till inom Svenska kyrkan, är fortfarande ett relativt outforskat område.

Minne och möjlighet

Framtiden skapas alltid av minnen från det förgångna. Minnen skapar nya möjligheter. Hur detta går, och har gått till inom Svenska kyrkan, är fortfarande ett relativt outforskat område.

Trots den stora tidsskillnaden och ett annat språk och världsbild har Luther och reformationens tankar och teologi betydelse också idag.

Reformation, identitet och kyrka

Trots den stora tidsskillnaden och ett annat språk och världsbild har Luther och reformationens tankar och teologi betydelse också idag.

Vi lever i en värld som präglas av kulturell och religiös mångfald. Inte minst innebär migration - påtvingad eller självvald - att samhällen inklusive religiösa samfund ställs inför delvis nya frågor och utmaningar.

Mångkultur, migration och kyrka

Vi lever i en värld som präglas av kulturell och religiös mångfald. Inte minst innebär migration - påtvingad eller självvald - att samhällen inklusive religiösa samfund ställs inför delvis nya frågor och utmaningar.

Det talas allt oftare om kyrkan som en välfärdsaktör. Politiska och sociala förändringar tvingar kyrkan att reflektera över sitt uppdrag och sin identitet. Vilka roller kan och bör kyrkan ha?

Välfärd och kyrka

Det talas allt oftare om kyrkan som en välfärdsaktör. Politiska och sociala förändringar tvingar kyrkan att reflektera över sitt uppdrag och sin identitet. Vilka roller kan och bör kyrkan ha?

Hur agerar världens kyrkor i frågor om fred och krig? Hur diskuteras och omsätts mänskliga rättigheter, såsom religionsfrihet, i olika nationella kontexter?

Kyrka, mänskliga rättigheter och fred

Hur agerar världens kyrkor i frågor om fred och krig? Hur diskuteras och omsätts mänskliga rättigheter, såsom religionsfrihet, i olika nationella kontexter?

Om Svenska kyrkans forskningsenhet

Här berättar vi mer om vår forskning och presenterar våra forskare och deras forskningsområden.

Varje år doktorerar flera forskare inom det kyrkovetenskapliga området runtom i landet. Här listar vi avhandlingar som är kyrkorelevanta.

Samverkan inom forskning

Varje år doktorerar flera forskare inom det kyrkovetenskapliga området runtom i landet. Här listar vi avhandlingar som är kyrkorelevanta.