Statistik och omvärldsanalys

Enheten för forskning och analys ansvarar för Svenska kyrkans officiella statistik. Vi hämtar in, analyserar och samordnar statistik och gör egna undersökningar.

Om vårt statistikarbete

Forsknings- och analysenheten ansvarar för insamling och tillgängliggörande av kyrkostatistik och samordning av nationell nivås enkätundersökningar. Vi arbetar för kyrkokansliet, stiften, församlingarna eller pastoraten, universiteten, allmänheten och medierna.

Enheten biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren samt är också sekretariat för biskopsmötet, kyrkostyrelsen och kyrkomötet.

Ta del av statistik och analyser

Enhetens statistik publiceras på sidan Svenska kyrkan i siffror, i vetenskapliga tidskrifter och böcker samt på Svenska kyrkans intranät.

Vi ger ut två årliga publikationer, Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan, som du kan läsa mer om på sidan Publikationer.

Statistik för dig som arbetar i Svenska kyrkan finner du i Kunskapsbanken (vissa sidor kräver inloggning).

Frågor om Svenska kyrkans statistik?

Vid frågor om Svenska kyrkans statistik, vänligen kontakta info@svenskakyrkan.se

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 5,5 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.