Foto: Magnus Aronson/Ikon

Publikationer

Här kan du ta del av våra olika typer av publikationer. Vi publicerar återkommande böcker, rapporter och tidskrifter. Vissa publikationer går att ladda ner direkt medan övriga beställs från förlag.

Våra publikationsserier

Publikationerna från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys omfattar fristående böcker, rapporter, tidskrifter och avhandlingar, samt ett antal publikationsserier: Svenska kyrkans forskningsserie, Church of Sweden Research Series, Nyckeln och Tidens tecken. Längre ned på denna sida kan du läsa mer om våra publikationsserier.

I listan nedan kan du filtrera på våra olika publikationsserier och söka på delar av titlar eller författare.

Sök bland publikationer

Filtrera

Läs mer om våra publikationsserier