Foto: Magnus Aronson/Ikon

Publikationer

Här kan du ta del av våra olika typer av publikationer. Vi publicerar återkommande böcker, rapporter och tidskrifter. Vissa publikationer går att ladda ner direkt medan övriga beställs från förlag.

Våra publikationsserier

Publikationerna från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys omfattar fristående böcker, rapporter, tidskrifter och avhandlingar, samt ett antal publikationsserier: Svenska kyrkans forskningsserie, Church of Sweden Research Series, Nyckeln och Tidens tecken. Längre ned på denna sida kan du läsa mer om våra publikationsserier.

I listan nedan kan du filtrera på våra olika publikationsserier och söka på delar av titlar eller författare.

Läs mer om våra publikationsserier

Svenska kyrkans forskningsserie

I bokserien Svenska kyrkans forskningsserie publiceras kyrko- och samhällsrelevant forskning.

Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i. Nytt nummer ute nu!

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året och har som ambition att presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda. Nytt nummer ute nu!