Svenska kyrkan i siffror

Foto: Jim Elfström/IKON

Svenska kyrkan har 6,3 miljoner medlemmar. Här finns statistik för 2014 när det gäller bland annat folkmängd, medlemmar, aktiva inträden, hur många som besökt gudstjänster, sjungit i körer och besökt öppna förskolor.

Betydligt färre valde att aktivt lämna Svenska kyrkan 2014 jämfört med 2013. Minskningen är väntad eftersom 2013 var ett kyrkovalsår, då utträdessiffrorna brukar öka.

Jämfört med 2010, som också var året efter ett kyrkovalsår, har något färre medlemmar begärt utträde under 2014. Totalt lämnade 0,76 procent av medlemmarna Svenska kyrkan under 2014, jämfört med 0,86 procent 2010.​​​

Totalt sett minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med en procent från 6 360 000 till 6 300 000 medlemmar. Antalet aktiva utträden förra året är ca 48 000 personer vilket motsvarar 0,76 procent av medlemmarna 2014.

Samtidigt valde drygt 8 000 personer 12 år eller äldre att aktivt inträda i Svenska kyrkan - ungefär lika många som 2013. De siffrorna är de högsta under 2000-talet och beror delvis på att allt fler ungdomar inte är medlemmar men blir det i samband med konfirmationen.

Under 2014 skedde cirka 53 000 dop i Svenska kyrkan. Andelen döpta av alla födda är 46,3 procent. Bland barn med minst en förälder som är medlem är andelen 67,9 procent. Men doptrenden är överlag negativ. 

För övrigt visar statistiken inga större skillnader jämfört med förra året. 

Om statistiken

Svenska kyrkans verksamhetsstatistik sammanställs genom att församlingarna räknar hur många deltagare de har i exempelvis gudstjänster, barnverksamhet och konfirmandgrupper.

För varje kalenderår rapporterar de in uppgifterna till Svenska kyrkan där de jämförs med tidigare års statistik. Uppgifterna som församlingarna lämnar kompletteras med uppgifter om den svenska befolkningen.
 
Svenska kyrkan har samlat in verksamhetsstatistik sedan 1970. Siffrorna när det gäller in- och utträden månadsvis har en viss eftersläpning på grund av sen inrapportering från församlingarna. 

Aktuell medlemsstatistik

Inträden och utträden per månad, 2004–2015 (pdf) >>

Siffrorna är preliminära. Slutgiltiga siffror för 2015 presenteras under våren 2016. 

//