Prata med oss

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 6 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, diakoni, gudstjänster och annan verksamhet.

Via länkarna längre ner på sidan kan du ladda ner delar ur Svenska kyrkans statistik som pdf:er. Inledningsvis kommer några siffror som ger en glimt av den omfattande verksamhet som Svenska kyrkan bedriver. Siffrorna är från 2016: 

 • Antal medlemmar: 6 miljoner
 • Antal församlingar: 1 361 församlingar i Sverige och 30 församlingar
  utomlands
 • Totalt antal kontakttillfällen under året inom det diakonala arbetet: 774 992
 • Antal gånger personer besökts på sjukhus eller annan institution: 88 290
 • Antal personer som sjunger i Svenska kyrkans körer: 93 700
 • Antal dop: 51 771
 • Antal frivilliga i diakonalt arbete: 31 106
 • Antal anställda: 21 100
 • Antal kyrkor: 3 379

om medlemsstatistiken för 2016 

Medlemsstatistiken som nu är slutligt sammanställd visar att ovanligt många, 90 000 personer, 1,5 procent av medlemmarna, valde att lämna Svenska kyrkan under 2016. 

Det framkommer att det absolut vanligaste skälet till att människor säger upp sitt medlemskap är:

 • De tror inte på Gud, 40 procent av de svarande har uppgett detta svar.
 • Medlemskapet känns inte meningsfullt (18 procent) 
 • Ekonomiska motiv (17 procent).

–Svaren stämmer väl överens med flera tidigare studier, säger Pernilla Jonsson, analyschef vid Svenska kyrkans forskningsavdelning.

I debatten kring utträden under senare år har argumentet återkommit att människor lämnar Svenska kyrkan på grund av att den uppfattas som alltför teologiskt utslätad eller på grund av att den uppfattas som för politisk.

Den typen av skäl är dock sällan förekommande i den aktuella undersökningen, endast 1,9 procent av de svarande uppgav motiv som dessa för sitt utträde.

Beslutet att lämna kyrkan är en längre process

–Undersökningen bekräftar bilden vi har sedan tidigare att beslutet att utträda för de flesta människor handlar om en längre process, säger Pernilla Jonsson, och fortsätter:

–Man har en svag relation, eller har inte reflekterat närmare över sitt medlemskap, och när kyrkan på olika sätt uppmärksammas i offentligheten påminns man om sitt medlemskap och prövar det.

Många som varit med länge lämnade kyrkan i juni och juli

Utträdena 2016 följde i stort sett det normala mönstret när det gäller vilka grupper som är mest benägna att utträda. En avvikelse inträffade dock under juni och juli, då många utträdde, den största delen av dem i äldre grupper med ett långt medlemskap bakom sig.

– Detta kunde tydligt kopplas till mediers granskning av kyrkans resor i början av sommaren, och speglade sannolikt en förtroendefråga, säger Pernilla Jonsson.

Utträdena fortsatte sedan att ligga på en högre nivå än vanligt fram till och med oktober, men det går inte att på samma sätt koppla till några enskilda händelser.

8 000 gick in i Svenska kyrkan

Under 2016 valde drygt 8 000 människor att träda in i Svenska kyrkan, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren.

Undersökningen gjordes 24 november-9 december 2016. Den bygger på en enkät riktad till 5 384 svenskar, och är utförd av Nordstats webbpanel på beställning av Svenska kyrkan.
 
Undersökningen specificerar inte när utträdena har skett. De kan ha skett 2016 eller tidigare. Svenska kyrkan gör också en särskild undersökning om orsaker till utträden under enbart 2016. Den presenteras i höst.

Statistik om kyrkor och kulturarv

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Här kan du ladda ned den senaste årsrapporten, som också innehåller en del siffror, bland annat hur många kyrkor det finns i varje stift. Du kan också läsa tidigare årsrapporter om den kyrkoantikvariska ersättningen.