En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 5,5 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.

Följ utvecklingen i Svenska kyrkan

Vi räknar antalet medlemmar 

Svenska kyrkan för statistik över medlemsantalet. Statistiken berättar om förändringarna i medlemsantalet och om hur många som har döpts. I mars varje år publiceras medlemsstatistiken för året innan.  

Vi räknar verksamheter

Vi för också statistik över verksamheten och hur många som deltar i den. Med verksamhet menar vi till exempel gudstjänster, vigslar och begravningar. I maj varje år publiceras verksamhetsstatistiken för året innan.

En bild av Svenska kyrkan 2023

Svenska kyrkan 

  • är indelad i 13 stift
  • är indelad i 1 288 församlingar (1 januari 2023) i Sverige och 31 församlingar utomlands
  • har 3 400 invigda kyrkor, varav 2 955 var skyddade enligt kulturmiljölagen (2022). 

Följ förändringarna från 1970-talet och framåt

Du kan följa hur siffrorna har förändrats, år från år, för antalet medlemmar och för olika verksamheter.

Vi förvaltar kyrkobyggnader – en del nästan tusenåriga

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Svenska kyrkan rapporterar i sin tur in till regeringen hur pengarna har använts.

Här kan du ladda ned Kyrkoantikvarisk ersättning, årsrapport för 2022(pdf), som också innehåller siffror över beståndet av kyrkobyggnader.

Statistik över förtroendevalda i Svenska kyrkan

Siffrorna nedan är hämtade 15 januari 2022.

Antal ledamöter i direktvalda organ

14 158 (13 330 unika personer)

Antal ledamöter i indirekt valda organ

3 877 (3 815 unika personer)

Sammanlagt antal direktvalda och indirekt valda ledamöter

18 035 (13 647 unika personer)

Viktig information om statistiken för förtroendevalda

Siffrorna för indirekt valda bör tolkas med viss försiktighet. Det beror på att registreringen av de indirekt valda görs manuellt där det förtroendevalda organet verkar.  På många platser har det funnits brister i denna registrering.

De ledamöter som inkluderas för indirekt valda organ är de som har någon av följande roller: ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamot och förste vice ordförande (vilket alltså exkluderar sådana som domprostar och kyrkoherdar).

De ledamöter som inkluderas för indirekt valda organ finns i kyrkoråd, stiftsstyrelser och kyrkostyrelsen. Andra indirekt valda som skulle kunna vara intressanta men som alltså inte inkluderas är de som sitter i församlingsråd eller är interimsstyrelse/interimsdelegerade.

Ersättare är inte inkluderade i ovanstående siffror.

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Välkommen till Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Enheten arbetar i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt. Vi ger ett underlag till Svenska kyrkan när den reflekterar teologiskt och strategiskt över sin identitet och omvärld.