Öppna förskolan - mammor som bär sina barn och leker med dem.
Foto: Magnus Aronsson

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.

Följ utvecklingen i Svenska kyrkan

Vi räknar antalet Medlemmar 

Svenska kyrkan för statistik över medlemsantalet. Statistiken berättar om förändringarna i medlemsantalet och om hur många som har döpts. I mars varje år publiceras medlemsstatistiken för året innan.  

Vi räknar Verksamheter

Vi för också statistik över verksamheten och hur många som deltar i den. Med verksamhet menar vi till exempel gudstjänster, vigslar och begravningar. I maj varje år publiceras verksamhetsstatistiken för året innan.

En bild av Svenska kyrkan 2020

Svenska kyrkan 

  • var indelad i 13 stift
  • var indelad i 1 316 församlingar (1 januari 2021) i Sverige och 31 församlingar utomlands
  • hade 3 400 invigda kyrkor, varav 2 955 var skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Följ förändringarna från 1970-talet och framåt

Du kan följa hur siffrorna har förändrats, år från år, för antalet medlemmar och för olika verksamheter.

Vi förvaltar kyrkobyggnader – en del nästan tusenåriga

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Svenska kyrkan rapporterar i sin tur in till regeringen hur pengarna har använts.

Här kan du ladda ned Kyrkoantikvarisk ersättning, årsrapport för 2019 (pdf), som också innehåller siffror över beståndet av kyrkobyggnader. Du kan också läsa tidigare årsrapporter om den kyrkoantikvariska ersättningen (pdf).

Statistik över förtroendevalda i Svenska kyrkan

Siffrorna nedan är hämtade 4 september 2019.

Antal ledamöter i direktvalda organ

14 742 (13 932 unika personer)

Antal ledamöter i indirekt valda organ

4 661 (4 585 unika personer)

Sammanlagt Antal direktvalda och indirekt valda ledamöter

19 403 (14 333 unika personer)

Viktig information om statistiken för förtroendevalda

Då registreringen av indirekt valda görs lokalt i varje enhet finns det en osäkerhetsfaktor i ovanstående siffror. Valda personer kan antingen inte ha registrerats alls eller registrerats under roller som gör att de inte hamnar i statistiken. Eventuella tolkningar av siffrorna bör göras med detta i åtanke.

De ledamöter som inkluderas för indirekt valda organ är de som har någon av följande roller: ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande och ledamot (vilket alltså exkluderar sådana som domprostar och kyrkoherdar).

De ledamöter som inkluderas för indirekt valda organ finns i kyrkoråd, stiftsstyrelser och kyrkostyrelsen. Andra indirekt valda som skulle kunna vara intressanta men som alltså inte inkluderas är de som sitter i församlingsråd eller är interimsstyrelse och/eller interimsdelegerade.

Ersättare är inte inkluderade i ovanstående siffror.