Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 6,2 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, gudstjänster och verksamheter.


Statistiken för 2016 kommer i april

Riksdagen beslutade 2013 att folkbokföring från och med 2016 inte längre ska ske i församling inom Svenska kyrkan. Denna förändring innebär att den kyrkliga statistiken från och med i år måste produceras på ett nytt sätt som tar längre tid än tidigare. Det nya arbetssättet innebär att den statistik över medlemmar, folkmängd, aktiva inträden och utträden samt dop som normalt brukar publiceras under mitten av mars dröjer. Dessa uppgifter beräknas att publiceras under början av april.

Liten minskning i medlemsantalet 2015

Under 2015 minskade antalet medlemmar med 1,1 procent vilket är i nivå med tidigare år, med undantag för kyrkovalsår då minskningen är något större.

Cirka 49 000 barn döptes och blev medlemmar, samtidigt som cirka 74 000 av medlemmarna avled. Tillsammans bidrog detta till en minskning på 0,4 procent.

Aktiva inträden och utträden

Cirka 9 000 personer 12 år eller äldre valde aktivt att bli medlem i Svenska kyrkan, det högsta antalet på tjugo år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmation. 

0,78 procent av medlemmarna lämnade Svenska kyrkan under 2015. Det är i nivå med året innan, då andelen var 0,76. Tillsammans bidrog detta till en medlemsminskning på 0,6 procent.

Minskningen av antalet dop planade ut

Under 2015 skedde cirka 52 000 dop i Svenska kyrkan. Andelen döpta av alla födda var 45,5 procent. Bland barn med minst en förälder som är medlem var andelen 67,9 procent.

Även om doptrenden överlag är negativ, var minskningen inte lika stor som året innan.