Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, 753 10 Uppsala Telefon: 018-169500 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 6,2 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, gudstjänster och verksamheter.


Liten minskning i medlemsantalet 2015

Under 2015 minskade antalet med 1,1 procent vilket är en minskning i nivå med tidigare år med undantag för kyrkovalsår då den är något större. Cirka 49 000 barn döptes och blev medlemmar, samtidigt som cirka 74 000 av medlemmarna avled. Tillsammans bidrog detta till en minskning på 0,4 procent.

Aktiva inträden och utträden

Antalet personer 12 år eller äldre som aktivt valde att inträda i Svenska kyrkan var cirka 9 000, det högsta antalet på tjugo år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmation och resterande 70 procent är personer i andra åldrar. Samtidigt lämnade 0,78 procent av medlemmarna Svenska kyrkan under 2015. Detta är i nivå med året innan då andelen var 0,76. Tillsammans bidrog detta till en medlemsminskning på 0,6 procent.

Minskningen i antalet dop planade ut

Under 2015 skedde cirka 52 000 dop i Svenska kyrkan. Andelen döpta av alla födda var 45,5. Bland barn med minst en förälder som är medlem är andelen 67,9 procent. Även om doptrenden är överlag negativ minskade den inte lika mycket jämfört med året innan.

Statistik för 2016 kommer i maj

Statistik om konfirmation, vigsel, begravning, gudstjänster, musikverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet kommer att publiceras under maj månad.