Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har cirka 5,9 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.

Följ utvecklingen i Svenska kyrkan

Vi räknar antalet Medlemmar 

Svenska kyrkan för statistik över medlemsantalet. Statistiken berättar om förändringarna i medlemsantalet och om hur många som har döpts. I mars varje år publiceras medlemsstatistiken för året innan.

Vi räknar Verksamheter

Vi för också statistik över verksamheten och hur många som deltar i den. Med verksamhet menar vi till exempel gudstjänster, vigslar och begravningar. I maj varje år publiceras verksamhetsstatistiken för året innan.

En bild av Svenska kyrkan 2018

Svenska kyrkan 

  • var indelad i 13 stift
  • var indelad i 1 337 församlingar i Sverige och 31 församlingar utomlands
  • hade 3 908 kyrkobyggnader, varav 2 942 var skyddade
  • hade 21 606 anställda

Följ förändringarna från 1970-talet och framåt

Du kan följa hur siffrorna har förändrats, år från år, för antalet medlemmar och för olika verksamheter.

Vi förvaltar kyrkobyggnader – en del nästan tusenåriga

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Svenska kyrkan rapporterar i sin tur in till regeringen hur pengarna har använts.

Här kan du ladda ned Kyrkoantikvarisk ersättning, årsrapport för 2018 (pdf), som också innehåller siffror över beståndet av kyrkobyggnader. Du kan också läsa tidigare årsrapporter om den kyrkoantikvariska ersättningen (pdf).