Kontakt – ärkebiskopens stab

Ärkebiskopens stab hjälper ärkebiskopen i det dagliga arbetet. Staben utgör sekretariat till biskopsmötet, medverkar i det ekumeniska arbetet samt ansvarar för kontakterna till massmedia.

Ärkebiskopen nås via mejl till arkebiskopen@svenskakyrkan.se eller sin assistent Margareta Langlott. Frågor som rör stift och församlingar ska ställas till respektive stifts biskop och inte till ärkebiskopen.

Samtliga medarbetare finns på kyrkokansliet i Uppsala och nås via 018-16 95 00, växel.

Pressjouren nås utanför kontorstid på 018-16 94 75.

Ärkebiskopens stab