Detta är min kropp – Svenska kyrkans första transhearing

Den 29 november 2019 arrangerade Svenska kyrkan i samarbete med EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer - en hearing om trans och transpersoner. På denna sida kan du ta del av samtliga anföranden från dagen.

Frågor som rör könsidentitet och att leva som transperson är aktuella både personligen för anställda inom Svenska kyrkan och vid mötet med olika människor som finns i kyrkans omvärld. Tyvärr har transperspektivet ofta varit relativt osynligt, både teologiskt och praktiskt. 

Tanken med denna hearing är att den ska bidra till att fördjupa kunskapen om könsöverskridande uttryck, könsidentitet och könsdysfori. Detta för att bättre kunna förstå och skapa utrymme för transpersoners behov, rättigheter och bidrag i Svenska kyrkan – och i samhället i stort. 

Skapad till Guds avbild

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära utgår ifrån den kristna människosynen som betonar alla människors fulla och lika värde och värdighet. Det är grundläggande inom den kristna tron att människans identitet ligger i att hon är skapad, kallad och älskad av Gud. Människovärdet finns nedlagt i människans existens och inte i hennes kön. 

Läs mer om kristen människosyn.

En ”hearing” är oftast ett möte där politiker för en dialog med en inbjuden expertpanel, som också kan bestå av personer från berörda medborgare. Det sker ofta inför en grupp besökare/allmänhet. Formatet kan användas för att få en bred belysning och kunskap om ett särskilt ämne. Samtidigt ges utrymme för att ställa frågor, diskutera och deltagare får uttala sig om vad man tar med sig hem från träffen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att genomföra hearings, bland annat anordnade teologiska kommittén 2004 en tv-sänd hearing kring ”Kärlek, samlevnad och äktenskap” .

En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att en inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Källa: RFSL