En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Dop i coronatider

Från och med den 1 december gäller nya bestämmelser vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – när antalet deltagare inomhus är fler än 100.

Arrangörer kan välja att använda vaccinationsbevis eller andra särskilda smittskyddsåtgärder, till exempel avstånd mellan sällskap.

Hör av dig till din församling för att få reda på vilka förutsättningar som gäller där.

Kontakta din församling

Gud lovar sin omsorg genom hela livet

Guds omsorg gäller alla människor och hela skapelsen, men i dopgudstjänsten blir det särskilt tydligt att löftet gäller den som döps. 

I dopet riktas nämligen löftet just till den som vi högt och tydligt nämner vid sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet.  

När den som döps tar emot dopljuset riktas Jesus ord till personen:  
Jag är världens ljus.  
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus.  

Johannesevangeliet 8:12 på bibeln.se

Dopet blir en kraftkälla

Löftet om Guds omsorg gör dopet till en kraftkälla, för den kärlek som vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull. 
 
Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Tillsammans med alla andra sänds  vi ut för att göra gott i världen och för våra medmänniskor. 

Den kärlek vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull.

Den som döps blir medlem

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i just Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. 

Dopet är en helig handling  

Dopet är ett sakrament. Det betyder ”helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. 

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.  

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll  

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som vi får ta emot.  
 
När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer.  

Dopet och namngivningsceremonier är olika saker 

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det stämmer inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid namn.  

Kontakta din församling

Välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn – eller om du har frågor om dopet.

Klickar på knappen för att ta reda på vilken församling du tillhör och för att få kontaktuppgifter. 

Kontakta din församling

Vi erkänner dop i alla kristna samfund

Svenska kyrkan erkänner varje dop, oavsett i vilken kristen tradition det har ägt rum. 

Den som döps tillhör den världsvida kyrkan och dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn i alla kristna kyrkor. I dopet sägs inte något om just det trossamfund som dopet sker i.

Det behövs inget nytt dop för den som redan är döpt

Om någon redan är döpt i den treenige gudens namn, i rent vatten, kan personen därför bli medlem i Svenska kyrkan genom att kontakta församlingen och tala om att man vill bli medlem. Det behövs alltså inget nytt dop.