Prata med oss

Till innehållet

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.


Dopet är en fest i Guds familj

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Du är välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Ett litet barn som döps kan ju inte ens själv uttrycka att det har en tro på Gud och vill tillhöra den kristna församlingen. Längre fram i livet, i konfirmationen, finns däremot möjligheten att säga ja till sitt dop.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Se en kort film om dopet nedan (3 minuter)

Dopet är en helig handling 

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Namnet är viktigt

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Dopklänning eller dopkläder

Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder.

Bild: Magnus Aronson/Ikon

Låna dopkläder av församlingen

I många församlingar kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop. En del församlingar har också dopdräkter att låna ut, och även konfirmandkåpor vid dop av större barn, ungdomar och vuxna.

Prata med prästen om utformningen av dopet

Har du funderat över speciella önskemål kring dopet? En del önskar till exempel att dopet ska genomföras i en å, en sjö eller hemma i bostaden. Ibland finns det önskemål om att vara i en annan församling än den man tillhör.

Om du har särskilda önskemål kan du kontakta den församling där du önskar ha dopet, och resonera med prästen om vad som kan fungera praktiskt.

Dopet kostar inget

Dopet kostar dig ingenting om det arrangeras i din församlings kyrka. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Ni kan ha dopfest i församlingshemmet

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöver en lokal att vara i, har många församlingar ett församlingshem som du kan låna eller hyra.

Det händer ofta att konfirmander döps

Vill du konfirmeras? Konfirmationen innebär att du bekräftar – säger ja tack – till ditt dop. Det förutsätter förstås att du är döpt, men det är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras, inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas strax före konfirmationen.

Drop-in-dop

Ibland ordnar församlingar drop-in-dop. Drop-in-dop ger dig möjligheten att bli döpt, eller om du vill låta döpa dit barn,  utan timmar av planering.

Församlingen ordnar allt, från musik till fika. Ta med släkt och vänner och kom som ni är. Sök din församlingen för mer information.

Kontakta församlingen

Välkommen att höra av dig till din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn!