Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.
Foto: Jesper Wahlström, Ikon

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

Kontakta församlingen – boka dop eller ställ frågor.

Hitta församling

Gud har omsorg om alla människor, men i dopet sägs det extra tydligt och personligt. Vid dopet nämner prästen den som döps högt och tydligt vid dess namn. Därefter framför prästen ett löfte från Gud, om att vad som än händer i livet, kommer Gud alltid att ha omsorg om personen. 

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll   

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller ens förstå allting. Om det är ett barn som döps, bjuds barnet in till konfirmation längre fram. Då kan barnet själv välja att bekräfta sitt dop.  

När det gäller barn behöver vårdnadshavarna godkänna att barnet döps. Ett barn som har fyllt tolv år måste också själv vilja bli döpt.  

Allt om barndop

Gemenskap, tradition och glädje 

Dopet är glädjefyllt, en tradition som ofta bjuder in till gemenskap med nära och kära. Men glädjen är förstås lika stor när ett dop firas i enkelhet. Oavsett hur du vill ha dopdagen, står personen som döps, och den människans liv, i centrum. 

En fadder kan vara ett stöd 

Den som döps kan få en eller flera faddrar. En ung eller vuxen person kan välja en fadder som hen kan samtala med om livet och Gud med. Ett barn kan få en fadder som är en extra vuxen att lita till. En person som också gärna kan berätta för barnet om dopet och om Gud. 

Fadder

Den som döps blir medlem  

Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan, som består av alla kristna genom alla tider. När dopet sker i Svenska kyrkan blir den döpta också medlem i just Svenska kyrkan.  

Kontakta din församling 

Välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn, eller om du har frågor om dopet. 

Inför dopet träffar prästen dig som ska döpas, eller er vårdnadshavare om det är ert barn som ska döpas. Under dopsamtalet pratar ni om dopgudstjänsten och du får vara med och planera för hur den ska utformas. 
Klicka på knappen för att ta reda på vilken församling du tillhör och för att få kontaktuppgifter.  

Kontakta församlingen – boka dop eller ställ frågor.

Hitta församling

Mer om dopet

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

Dopet

Dopet är en helig handling – ett sakrament. Det som gör dopet så speciellt är att Jesus instiftade dopet och bad oss att döpa.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Svenska kyrkan erkänner dop i andra kristna samfund

Svenska kyrkan erkänner varje dop, oavsett i vilken kristen tradition det har ägt rum. Om någon redan är döpt i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, i rent vatten, kan personen därför bli medlem i Svenska kyrkan genom att kontakta församlingen och tala om att hen vill bli medlem. Det behövs alltså inget nytt dop.