Prata med oss

Böner om sorg

Herre, Herre, håll mig fast i dina händer

Jag har tappat taget.
Nu behöver jag få lita på
att du inte gör det.

Låt dina änglar hålla vakt

Gud, vaka med dem 
som i denna natt vakar och sörjer.
Låt dina änglar hålla vakt
över dem som sover.
Ta de sjuka i din vård.
Välsigna de döende.
Kom med lindring till de lidande.
Håll dem som plågas av ångest 
nära ditt hjärta.
Beskydda oss alla
och ge oss din heliga frid.

Bön vid minnet av våra avlidna

Det förefaller som om vi ger dem tillbaka till dig, Gud, 
du som gav dem till oss. 
Men lika litet som du förlorade dem 
när du gav dem, förlorar vi dem 
när de vänder åter till dig. 
Du ger inte så som världen ger, 
du som älskar varje människa. 
Vad du ger, tar du inte bort, 
ty det som är ditt är också vårt, 
om vi är dina. 
Och livet är evigt 
och kärleken är odödlig, 
och döden är endast en horisont, 
och en horisont är inget annat än 
gränsen för vår syn.
Lyft oss upp, du Guds starka Son, 
så att vi kan se längre. 
Rena våra ögon, så att vi kan se klarare. 
Dra oss närmare dig själv, 
så att vi vet oss vara närmare våra kära som är hos dig. 
Och medan du bereder plats för oss, 
bered oss också för denna saliga plats, 
så att, där du är, vi också skall vara för alltid.
 
Bede Jarret o.p.

Bön för sörjande

Herre, var hos alla som sörjer. Hjälp oss att tacksamt ta vara på  våra goda minnen och utan rädsla blicka mot framtiden.

Herre, bevara oss för bitterheten, hjälp oss att leva för de levande den tid vi har kvar.

Tack för att du blev människa för vår skull, för att du var oss, som så ofta vandrar i mörker och dödsskugga. 

Efter det finns ingen riktig ensamhet mer; någonstans i mörkret finns du, någonstanns hör du all gråt, någonstans lyssnar du.

 
Caroline Krook