Gyllene och rött konstverk med kors i mitten
Foto: Alexander Leijon/Ikon

Domssöndagen

Domssöndagen och söndagen en vecka före är de två sista söndagarna på kyrkoåret. Domssöndagen handlar om att tiden är begränsad, men också om framtiden och om Guds rike.

Domssöndagstiden är en tid för eftertanke. Kyrkoårets texter handlar om hur vi människor behöver ansvara för hur vi lever våra liv. Vi blir påminda om döden.

Bibeltexterna utmanar oss att leva i ansvar för skapelsen och livet. De ger också ett hopp om en ny möjlighet, en ny himmel och en ny jord.

Vändning till nytt liv

Ordet dom kommer från fornsvenska ”domber” som betydde att avgöra en fråga.

Det grekiska ordet för dom har med kris att göra. Jesus möter ofta människor i krisens mitt, där utgången verkar hopplös.

Men mitt i krisen vänder Jesus krisen till nytt liv även om det kanske inte alltid är på det sätt som människor förväntar sig det. 

De sista söndagarna i kyrkoåret handlar om hoppet om något nytt. Liksom Jesus vann över ondskan och döden ger Gud nytt liv åt sin värld, en värld utan ondska och förtryck. 

Gud har sista ordet

Att fira domssöndag är ett sätt att ta på allvar att vi inte är utlämnade åt våra egna domar och fördomar. I kristen tro ligger domen hos Gud som har skapat oss och som har visat oss sitt ansikte i Jesus Kristus.

Därför handlar domssöndagen om att Gud har sista ordet när det gäller världen och våra liv. Genom Jesus har han visat att det innebär kärlek och evigt liv för människan i Guds närhet och kärlek. 

Domssöndagens bibeltexter

Domssöndagen är dag för rannsakan och hopp. Jesus som gav sitt liv för alla människor skall till sist göra slut på ondskan och upprätta de förtryckta. Läs domssöndagens bibeltexter här.

Tankar inför domssöndagen

Tankar inför helgen är korta predikningar som tolkar söndagens tema och bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Läs de tankar som har skrivits inför domssöndagen här.