Svenska kyrkans ungdomsfilmpris

Film och rörlig bild har blivit en allt större del av både unga och gamla människors liv. Svenska kyrkan deltar i samtalet om vår tids livsfrågor genom aktiv medverkan på filmfestivaler och genom sin ordinarie verksamhet i stift och församlingar.

Om priset

Sedan 2007 delar Svenska kyrkan ut ett ungdomsfilmpris till film som synliggör existentiella, rättvise- och sociala frågor på ett sätt som berör både barn, ungdomar och vuxna. Prissumman var tidigare 50 000 kronor, men sedan 2014 har den höjts till 100 000 kronor. Prisutdelningen sker under den årliga filmfestivalen BUFF i Malmö.

Krav på vinnande film

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris går till en film som ska hålla hög konstnärlig kvalitet och synliggöra existentiella, rättvise- och sociala frågor som berör både ungdomar och vuxna.

Den vinnande filmen ska kunna användas i kyrkans ungdomsarbete och det är viktigt att den speglar frågor som är aktuella bland ungdomar idag.

Svenska kyrkan på BUFF

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris är ett samarbete mellan Svenska kyrkan på nationell nivå, Lunds stift och Malmö pastorat. Under festivalen arrangerar Svenska kyrkan också seminarier och andra aktiviteter. I år var Svenska kyrkan medarrangör till ett seminarium om barns rätt att ta plats och höras i kulturlivet. För fjärde året i rad gav också organisten i S:t Petri församling, Carl-Adam Landström en konsert med filmmusik i S:t Petri kyrka. Där hölls också en mässa med filmtematik i anknytning till festivalen.

 BUFF är viktig som den största barn- och ungdomsfilmfestivalen i Sverige. Filmen kan fördjupa ämnen som vi som kyrka tar upp i våra verksamheter. Vi utgår från Bibeln men vi behöver också kunna lyfta in de stora berättelserna, de stora orden i dagens liv och ofta är film ett väldigt bra medium för det, säger Katarina Vaarning, präst och medlem i juryn för Svenska kyrkans ungdomsfilmpris.