Prata med oss

Pilgrimsleder och kulturvägar

- en del av det historiska landskapet.

Pilgrimsvandringar har funnits sedan 1500-talet, det är en del av vår historia och har påverkat hur vårt landskap ser ut idag, idag kan vi vandra på samma vägar som människor gjorde på medeltiden.

Den som under medeltiden hade Nidaros i sikte för sin pilgrimsfärd hade många vägar att välja mellan. Pilgrimslederna gick på vägar som vi idag skulle kalla stigar, på dessa stigar gick och red människorna och de reste helst under vintern för att då var det lättare att ta sig fram. Intill bebodda område så fans det fler vägar som ett resultat av människorna som bodde där. Det var vägar som gick till andra byar, till jaktmarken och till kyrkan.

I fotspår från 1500-talet
Pilgrimslederna är en del av det historiska landskapet. Det är inte alltid de syns men ibland sammanfaller de med och ibland går de tvärs över de vägar som finns i det moderna landskapet. Många av dagens anlagda vägar är i stora delar byggt ovanpå de gamla vägnätet men ser idag annorlunda ut i och med bilens påverkan på samhället.

Skyddade kulturvägar
Under senare år så har intresset för pilgrimsleder ökat i Europa vilket resulterade i ett EU-projekt som såg till att långa sträckor av leder röjdes och blev tydligt utmarkerade. I Sverige så genomfördes större arbeten med att restaurera och rekonstruera leder som fallit i glömska. 2010 så registrerades lederna som europeiska kulturvägar av Europarådet. Dessutom så har vissa leder nu registrerats som fornlämningar och dessa finns kvar orörda och skyddas av lagar och får därför inte skadas.