Levande ljus i kyrkan
Foto: Sebastian Streith/Ikon

Kuolemantaphaus ja hautajaiset

Hautajaisissa met kokkoinumma kuoleman ja menetyksen ympäri. Met otama hyästi lähhiimältä joka oon kuolu ja luovutamma hänet Jumalalle.

Kirkko tukena

Lähhiimän kuolema oon yks issoimista muutoksista elämässä. Hautaustoimisto ja seurakunta oon sillon tukena ja auttamassa. Se oon hyvä ette ensiksi ottaa yhtheyttä hautaustoimiston kans. Net auttava sinua etheenpäin. Hautaustoimisto auttaa saahmaan yhtheyttä seurakunnan kans ja varraahmaan hautauspaikan ja papin. Jos sie halvat ette meänkielinen eli kakskielinen pappi pittää hautajaiset niin sinun pittää sanoa sen hautaustoimistolle eli sinun seurakunnale niin aikosin ko maholista.

Se maksaa ette käyttää hautaustoimistoa ja sukulaiset saattava itte päättää kunka paljon apua net halvava hautaustoimistolta ja mitä apua net halvava. Itte hautajaiskirkonmenot papin kans ja kirkon huohneissa oon ilhmaiset jos se joka oon kuolu oon ollu jäsen Ruottin kirkossa.

Järjestäminen hautajaisia

Ko hautajaiset ja kirkko eli kappeli oon varattu, pappi ottaa yhtheyttä omhaisitten kans. Se oon hyvä kokkointua kotona eli kirkon huohneissa ette valmistaa hautajaiset. Se oon tärkeä ette pappi saapii tietää enämpi siittä ihmisestä jonka se tullee hautaahmaan, ja mitä toivomuksia hautajaisile omhaisilla oon. Papin kans keskustelhaan kunka hautajaiset pitävä olla ja puhuthaan vainajan  elämästä ja kuolemasta.

Hauan siunaus

Kaikele oon aikansa, kaikele mitä tapahtuu taihvaan alla oon aikansa.

Saarnaajan kirja 3:1

Hautajaiset antava maholisuuen murehtia yhessä, kiittää ja ottaa hyästin. Mysikki, laulu ja rukkoileminen oon tärkeä ja lohuttava malli luovuttaa kuohleen Jumalan kässiin.

Jos omhaiset oon valihnee kremeerauksen niin koko hautajaiskirkonmenot oon tavalisesti kirkossa eli kappelissa. Jos omhaiset halvava arkkuhautajaiset niin väki saattaa lopula kirkonmenoja yhessä mennä hauale ja laskea arkun hauthaan. Joskus kremeeraus oon tehty ennen hautajaisia erityisestä syystä ja sillon oon tuhkakruuku hautajaisissa sen siihaan ko arkku. Kruukun saattaa laskea maahan lopula hautajaiskirkonmenoja. Lain mukhaan hautajaiset häätyvä olla viimisthään kuukautta jälkhiin kuoleman. Kremeeraamisessa tuhat laskethaan useasti maahan vasta myöhemin, jälkhiin hautajaisten mutta viimisthään vuen jälkhiin kremeerauksen.

Muistohetki

Jälkhiin hautajaiskirkonmenoitten saattaa tuntua hyvältä kokkointua kahvile esimerkiksi seurakuntatalola eli jonku omhaisen tykönä. Muistohetkelä oon maholisuus kohata ystäviä ja sukulaisia ja yhessä muistaa ihmistä joka oon kuolu. Jos omhaiset halvava ette pappi oon myötä muistohetkelä niin se oon hyvä sanoa sen jo ennen hautajaisia.

Eninosa seurakuntasalia saattaa varata ilhmaisesti muistohetkele. Tarjoilun saattaa tilata hautajaistoimiston eli seurakunnan kautta.

Hautajaisitten jälkhiin

Moni ihminen jolla oon suru tykkää ette vaikein aika tullee vasta hautajaisitten jälkhiin. Tyhjyys. Papit ja tiakoonit seurakunnassa oon sinun vieressä surussa. Monela seurakunnala oon kans sururyhmiä. Sururyhmissä saattaa jakkaa kokemuksia kuolemasta ja menetyksestä ja niistä tuntheista mitä se aiheuttaa, muitten kans joila oon suru. Ei kukhaan tartte olla yksin.

Ei ole yhtään oikeata tappaa olla surussa – kaikin tehemä sen omala tavala ja yks tapa ei ole parempi eli kehnompi kun toinen. Met häymä ymmärtää ja hyväksyä ette met käsittelemä meän surun eri tavoila. 

Tietoa hautausustoiminasta

Kunkas hautajaiset järjestethään Ruottissa? Mikäs oon hautausmakso ja mitäs siihen kuuluu? Lue lissää kunka hautajaiset järjestethään.

 

Animation med två människor som står ute i regnet. En av dem håller ett paraply över den andres huvud.

Ensiapu surussa (Meänkieli)

Käytänölisiä neuoja jokka helpottava ko tarttee olla jonku tykönä jolla oon suru.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti.

Hautajaistoiminta

Ruottin kirkko on päämies koko maan hautajaistoiminossa, paitti Stokholmin kaupunkissa ja Tranåsissa missä kunta on päämies.

Hautajaispäämies on vastuussa muun muassa antamassa hautapaikkaa, hautauksessa, kremeerinkissä ja paikalisessa hautajaisseremoniissa. Sen maksethaan hautausmaksossa, jonka kaikin maksavat riippumatta, jos on jäsen Ruottin kirkossa eli ei. Jos poismenny oli jäsen Ruottin kirkossa on kans kirkon muut palvelut ilmhaisia.

Hautajaiset

Hautaus on ylheisesti kattottu se tapa millä poismenneen otethaan lopulisesti halthuun ja siihen kuuluvat net riitit jokka yhistethään sen kansa.

Hautajaiset on yks kokonaisuus jonka mennee jakkaa kolmheen eri pääaloihin: käytänön toiminat, hautausjaisseremoni ja itte hautaus.
Suunittelu, käytänön valmistelut ja kortinointi on kuolinpesän vastuussa. Sen saattaa kansa hautaustoimisto auttaa.

Hautajaisseremoni, jonka pappi johtaa kirkossa eli kappelissa kuttuthaan hautajaisitten jumalanpalveluksi. Sen on jo maksettu kirkkoverola ja ei saa mithään lisäkostanuksia jos se poismenny oli jäsen Ruottin kirkossa.