Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kuolemantaphaus ja hautajaiset

Se ei ole hoppua. Lähimäisenä sitä on useasti sjokissa kun tullee kuolemantaphaus. Sitä haluaa tehhä jotakin, paikala. Eli sitä tullee aivan toimenta kyvyttömäksi. Ylheinen neuvo on ette oottaa suunitteluitten kansa. On aikaa rauhottua ja asettua.

Ei ole yhtään oikeata tappaa olla surussa – kaikin tehemä sen omala tavala ja yks tapa ei ole parempi eli kehnompi kun toinen. Met häymä ymmärtää ja hyväksyä ette met käsittelemä meän surun eri tavoila. Se saattaa näyttäytyä resinasjuunina ja ahistuksessa siittä mitä ei koskhaan tullu sanotuksi eli tehtyksi, piian vihassa kun jätethiin. Met saatama kans tuntea helppausta, jos se poismenny oli kipeä pitkhään ja kuolema tullee vapahtuksena.

Keskustelu papin eli tiakoonin kansa

Kuoleman lähelä on luonolista olla epävarmana ja pölössä. Kun meitä kohtaa suru ja kuolema met reakeeraama sekä ruuhmiila että sielula. Välistä suru saattaa tuntua liian raskhaana kantaa omin voimin. Papit ja tiakoonit on tottunheet kohata ihmisiä vaikeissa tilantheissa ja niilä on vaitiolovelvolisuus. Ota yhteyttä oman paikalisen seurakunnan kansa.

Ota yhteyttä seurakunthaan

Parasta on jos lähimäiset itte kontaktaavat seurakunnan ja sen papin ketä haluthaan toimittamhaan hautajaiset. Sillon saattaa yhessä varata hautajaisitten jumalanpalvelun päivän ja lähimäiset tietävät alusta asti ette saavat sen papin kenen haluavat. Pappi ja aika hautajaisitten jumalanpalvelhuun ei tarvitte varata hautaustoimiston kautta.

Ensimäinen tehtävä

Ennen mailmassa menthiin suorhaan papin tykö kun joku kuoli. Nykymailmassa ilmotethaan kuolemantaphauksen paikalisheen verolaitoksheen. Se saattaa olla hyvä ensimäinen tehtävä, jos haluaa saa käynthiin prusessin. Net kirjottavat hautajais- ja kremeerinkitoistuksen, jonka tarvithaan hautajaishiin. Verolaitokselta saapi kans muita tokymenttiä niinkun rejisteriulosveon (tarvittee pankkikontaktissa), kuolemantoistuksen ja sukulaisselvittelyn (tarvittee myöhemin kuolinpesäselvityksessä).

Ruuhmiin useimiten sairala, palvelutalo eli, onnettomuuessa, puliisi ottaa taltheen.  Net hoitavat ette ruumis viethään ruumishuohneesheen ilman ette tässä vaiheessa tarvittee ottaa päätöstä arkunostosta. Sitä saattaa sen eestä rauhalisesti suunitella hautajaisia. Se on tärkeä ette ottaa hyvästi, olletikki elämän viimisessä vaiheessa – kuolema. Sillon tavat ja perintheet hautajaisitten yhteyvessä voi olla lohtuna ja tuena vaikeassa ja kipeässä hyvästin otossa.

Kun elämä muuttuu

Tapahtumat jokka muuttavat meän elämiä saattavat leimata meitä suuriimalla onnela eli syvimällä surula. Kun uusi elämä syntyy ja pere saapi uuen jäsenen eli kun kaveri kuolee ja elämä tuntuu raskhaalta.
Ruottin kirkko haluaa olla tukena ja apuna ilossa ja surussa ja saattaa, ritualinsa kans ja symboolitoiminan kansa, olla tukena ja apuna elämän eri vaiheissa.

Hautajaistoiminta

Ruottin kirkko on päämies koko maan hautajaistoiminossa, paitti Stokholmin kaupunkissa ja Tranåsissa missä kunta on päämies.

Hautajaispäämies on vastuussa muun muassa antamassa hautapaikkaa, hautauksessa, kremeerinkissä ja paikalisessa hautajaisseremoniissa. Sen maksethaan hautausmaksossa, jonka kaikin maksavat riippumatta, jos on jäsen Ruottin kirkossa eli ei. Jos poismenny oli jäsen Ruottin kirkossa on kans kirkon muut palvelut ilmhaisia.

Statistiikka:
Lukumäärä hautajaisia vuoessa: noin 90 000. Osa jokka on Ruottin kirkon järjestyksessä: noin 80 %. Luku maanhautauksia: noin 24000 (noin 120/päivä), noin 25 % kaikista hautajaisitten luvuista.

Hautajaiset

Hautaus on ylheisesti kattottu se tapa millä poismenneen otethaan lopulisesti halthuun ja siihen kuuluvat net riitit jokka yhistethään sen kansa.

Hautajaiset on yks kokonaisuus jonka mennee jakkaa kolmheen eri pääaloihin: käytänön toiminat, hautausjaisseremoni ja itte hautaus.
Suunittelu, käytänön valmistelut ja kortinointi on kuolinpesän vastuussa. Sen saattaa kansa hautaustoimisto auttaa.

Hautajaisseremoni, jonka pappi johtaa kirkossa eli kappelissa kuttuthaan hautajaisitten jumalanpalveluksi. Sen on jo maksettu kirkkoverola ja ei saa mithään lisäkostanuksia jos se poismenny oli jäsen Ruottin kirkossa.