En person lägger pengar i en kollekthåv i en kyrka.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Rikskollekt till olika ändamål

Rikskollekten är en landsomfattande insamling av pengar till en och samma mottagare. Rikskollekten kan gå till olika ändamål, som hjälporganisationer, delar inom Svenska kyrkan eller till kristna organisationer, exempelvis Sveriges kristna råd.

För de söndagar när det inte är rikskollekt beslutar stiften eller församlingarna själva om ändamål för kollekten.

Kriterier för rikskollekt

Kyrkostyrelsen har fastställt att minst två av nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas få rikskollekt. Det första av de fem kriterierna måste alltid vara uppfyllt.

Organisationen ska

 • vara en del av Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan är engagerad samt vara relevant och ge mervärde för hela Svenska kyrkan
 • främja arbete bland barn och unga
 • främja internationell diakoni och mission
 • främja diakonalt arbete
 • främja ekumeniskt arbete.

Dessutom ska en rikskollekt per år tilldelas Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), enligt en överenskommelse från 1992 mellan Svenska kyrkan och EFS.

Principer för rikskollekterna

Kyrkostyrelsen har även fastställt sex principer som är vägledande för kyrkostyrelsen vid omfördelningen av rikskollekterna.

 • Antalet rikskollekter per år ska maximalt vara 28.
 • Delade rikskollekter ska undvikas.
 • Rikskollekterna ska vara jämt fördelade över året.
 • De traditionella insamlingsperioderna för Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet inramas av rikskollekter.
 • Juldagen, påskdagen och pingstdagen bör förbehållas församlingskollekter.
 • Det bör finnas en stabilitet och långsiktighet i den mottagande organisationens arbete.

Ansökan om rikskollekt

Det går att komma med förslag till kyrkostyrelsen på vart rikskollekten ska gå. Ansökan om rikskollekt för 2022 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda före 1 mars 2021.

Redovisa rikskollekt

Organisationen som beviljats rikskollekt fyller i redovisningen så snart rikskollekt tagits emot och skickar den till kyrkostyrelsen.

Blanketter för ansökan och redovisning finns här nedanför. Lägg över blanketterna på egen dator och fyll i dem där. Ifyllda blanketter kan sändas in via e-post till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se eller med vanlig post till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

Rikskollekter 2020

27 september – sextonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Hela Människan

Ladda hem kollektvädjan för 27 september (pdf)

4 oktober – den helige Mikaels dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)

Ladda hem kollektvädjan för 4 oktober (pdf)

11 oktober – tacksägelsedagen

Ändamål: Sveriges Kyrkosångsförbund

Ladda hem kollektvädjan för 11 oktober (pdf)

31 oktober – Alla helgons dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

Ladda hem kollektvädjan för 31 oktober (pdf)

8 november – tjugoandra söndagen efter trefaldighet 

Ändåmål: Asylrättscentrum (Tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar)

Ladda hem kollektvädjan för 8 november (pdf)

15 november – söndagen före domssöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

29 november – första söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

13 december – tredje söndagen i advent

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

20 december – fjärde söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

26 december – annandag jul (den helige Stefanos dag)

Ändamål: Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

Tidigare rikskollekter 2020

6 JANUARI – TRETTONDAG JUL

Ändamål: Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)

Ladda hem kollektvädjan för 6 januari (pdf, 1 sida)

19 JANUARI – ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

Ändamål: Svenska Bibelsällskapet

Ladda hem kollektvädjan för 19 januari (pdf, 6 sidor)

9 FEBRUARI – SEPTUAGESIMA

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

Ladda hem kollektvädjan för 9 februari (pdf)

23 FEBRUARI – FASTLAGSSÖNDAGEN

Ändamål: Act Svenska kyrkan (start fastekampanj)

Ladda hem kollektvädjan för 23 februari (pdf)

15 MARS – TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Ändamål: Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)

Ladda hem kollektvädjan för 15 mars (pdf)

22 MARS – JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 procent, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 procent

Ladda hem kollektvädjan för 22 mars (pdf)

5 APRIL – PALMSÖNDAGEN

Ändamål: Act Svenska kyrkan med anledning av Coronakrisen (slut fastekampanj)

Ladda hem kollektvädjan för 5 april (pdf)

13 APRIL – ANNANDAG PÅSK

Ändamål: Act Svenska kyrkan med anledning av Coronakrisen

Ladda hem kollektvädjan för 13 april (pdf)

26 APRIL – TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Ändamål: Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

Ladda hem kollektvädjan för 26 april (pdf)

10 MAJ – FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Ändamål: Sveriges kristna råd

Ladda hem kollektvädjan för 10 maj (pdf)

21 MAJ – KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 procent, Salt, barn och unga i EFS 50 procent

Ladda hem kollektvädjan för 21 maj (pdf)

7 JUNI – HELIGA TREFALDIGHETS DAG (MISSIONSDAGEN)

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 7 juni (pdf)

28 JUNI – TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 28 juni (pdf)

12 JULI – APOSTLADAGEN 

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 12 juli (pdf)

26 JULI – KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet 

Ladda hem kollektvädjan för 26 juli (pdf)

16 augusti – tionde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Act Svenska kyrkan

Ladda hem kollektvädjan för 16 augusti (pdf)

6 september – trettonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Diakoniinstitutionerna

Ladda hem kollektvädjan för 6 september (pdf)