Någon håller en korg fylld med sedlar.
Foto: Gustaf Hellsing

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Om rikskollekt

Kyrkostyrelsen har fastställt att minst två av nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas få rikskollekt. Det första av de fem kriterierna måste alltid vara uppfyllt.

Organisationen ska

 • vara en del av Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan är engagerad samt vara relevant och ge mervärde för hela Svenska kyrkan
 • främja arbete bland barn och unga
 • främja internationell diakoni och mission
 • främja diakonalt arbete
 • främja ekumeniskt arbete.

Dessutom ska en rikskollekt per år tilldelas Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), enligt en överenskommelse från 1992 mellan Svenska kyrkan och EFS.

Kyrkostyrelsen har även fastställt sex principer som är vägledande för kyrkostyrelsen vid omfördelningen av rikskollekterna.

 • Antalet rikskollekter per år ska maximalt vara 28.
 • Delade rikskollekter ska undvikas.
 • Rikskollekterna ska vara jämt fördelade över året.
 • De traditionella insamlingsperioderna för Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet inramas av rikskollekter.
 • Juldagen, påskdagen och pingstdagen bör förbehållas församlingskollekter.
 • Det bör finnas en stabilitet och långsiktighet i den mottagande organisationens arbete.

Det går att komma med förslag till kyrkostyrelsen på vart rikskollekten ska gå. Ansökan om rikskollekt för 2024 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda före 1 mars 2024

Organisationen som beviljats rikskollekt fyller i redovisningen så snart rikskollekt tagits emot och skickar den till kyrkostyrelsen.

Blanketter för ansökan och redovisning finns här nedanför. Lägg över blanketterna på egen dator och fyll i dem där. Ifyllda blanketter kan sändas in via e-post till kyrkokansliet, rikskollekter eller med vanlig post till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. Observera att blanketten och bilagorna sänds i Word och eller pdf.

Kommande rikskollekter 2024

11 februari – fastlagssöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan (start fasteaktionen)
Se kollektvädjan för 11 februari
Act Ruotsin kirkko - kollektvädjan på finska

3 mars – tredje söndagen i fastan

Ändamål: Act Svenska kyrkan
Se kollektvädjan för 3 mars
Act Ruotsin kirkko - kollektvädjan på finska

17 mars – jungfru Marie bebådelsedag

Ändamål: Sveriges Kyrkans Unga ½
Se kollektvädjan Svenska kyrkans unga
Sveriges Kyrkosångsförbund ½

24 mars – palmsöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan (slut fasteaktionen)
Se kollektvädjan för 24 mars
Act Ruotsin kirkko - kollektvädjan på finska

1 april – annandag påsk

Ändamål: Act Svenska kyrkan
Se kollektvädjan för 1 april
Act Ruotsin kirkko - kollektvädjan på finska

14 april – tredje söndagen i påsktiden

Ändamål: Sveriges kristna råd
Se kollektvädjan för 14 april

28 april – femte söndagen i påsktiden

Ändamål: EFS
Se kollektvädjan för 28 april

9 maj – Kristi himmelsfärdsdag

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga ½
SALT, barn och unga i EFS ½ 

26 maj – heliga trefaldighetsdag (missionsdagen)

Ändamål: Act Svenska kyrkan

16 juni – tredje söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Act Svenska kyrkan

30 juni – apostladagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

14 juli – Kristi förklaringsdag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet

4 augusti – tionde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Act Svenska kyrkan

11 augusti – elfte söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Hela Människan

25 augusti – trettonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Diakoniinstitutionerna 

1 september – fjortonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Ekumenisk kollekt
Kyrkornas världsråd 

29 september – den helige Mikaels dag

Ändamål: Svenska kyrka i utlandet (start insamlingsperiod)

13 oktober – tacksägelsedagen

Ändamål: Sveriges Kyrkosångsförbund

20 oktober – tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Asylrättscentrum

2 november – alla helgons dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

17 november – söndagen före domsöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

1 december – första söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

8 december - andra söndagen i advent

Ändamål: Svenska kyrkans unga

22 december – fjärde söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan

26 december – annandag jul

Ändamål: Act Svenska kyrkan