En person lägger pengar i en kollekthåv i en kyrka.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Rikskollekt till olika ändamål

Rikskollekten är en landsomfattande insamling av pengar till en och samma mottagare. Rikskollekten kan gå till olika ändamål, som hjälporganisationer, delar inom Svenska kyrkan eller till kristna organisationer, exempelvis Sveriges kristna råd.

För de söndagar när det inte är rikskollekt beslutar stiften eller församlingarna själva om ändamål för kollekten.

Kriterier för rikskollekt

Kyrkostyrelsen har fastställt att minst två av nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas få rikskollekt. Det första av de fem kriterierna måste alltid vara uppfyllt.

Organisationen ska

 • vara en del av Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan är engagerad samt vara relevant och ge mervärde för hela Svenska kyrkan
 • främja arbete bland barn och unga
 • främja internationell diakoni och mission
 • främja diakonalt arbete
 • främja ekumeniskt arbete.

Dessutom ska en rikskollekt per år tilldelas Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), enligt en överenskommelse från 1992 mellan Svenska kyrkan och EFS.

Principer för rikskollekterna

Kyrkostyrelsen har även fastställt sex principer som är vägledande för kyrkostyrelsen vid omfördelningen av rikskollekterna.

 • Antalet rikskollekter per år ska maximalt vara 28.
 • Delade rikskollekter ska undvikas.
 • Rikskollekterna ska vara jämt fördelade över året.
 • De traditionella insamlingsperioderna för Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet inramas av rikskollekter.
 • Juldagen, påskdagen och pingstdagen bör förbehållas församlingskollekter.
 • Det bör finnas en stabilitet och långsiktighet i den mottagande organisationens arbete.

Ansökan om rikskollekt

Det går att komma med förslag till kyrkostyrelsen på vart rikskollekten ska gå. Ansökan om rikskollekt för 2023 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda före 1 mars 2022.

Redovisa rikskollekt

Organisationen som beviljats rikskollekt fyller i redovisningen så snart rikskollekt tagits emot och skickar den till kyrkostyrelsen.

Blanketter för ansökan och redovisning finns här nedanför. Lägg över blanketterna på egen dator och fyll i dem där. Ifyllda blanketter kan sändas in via e-post till kyrkokansliet, rikskollekter eller med vanlig post till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. Observera att blanketten och bilagorna sänds i Word och eller pdf.

Rikskollekter 2022

6 JANUARI – TRETTONDAG JUL

Ändamål: Act Svenska kyrkan, slut julkampanj

Kollektvädjan 6 januari (pdf)

23 januari – Andra söndagen efter trettondedagen

Ändamål: Svenska Bibelsällskapet

Kollektvädjan för 23 januari (pdf).

30 januari – tredje söndagen efter trettondedagen

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

Kollektvädjan för 30 januari (pdf)

27 februari – Fastlagssöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan, start fastekampanjen

20 mars – tredje söndagen i fastan

Ändamål: Act Svenska kyrkan, del av fastekampanjen

27 mars – Jungfru Marie bebådelsedag

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 procent, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 procent

10 april – Palmsöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

18 april – Annandag påsk

Ändamål: Act Svenska kyrkan

1 maj – tredje söndagen i påsktiden

Ändamål: EFS

15 maj – femte söndagen i påsktiden

Ändamål: Sveriges kristna råd

Kollektvädjan för 15 maj (pdf)

26 maj – Kristi himmelsfärds dag

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 procent, SALT – barn och unga i EFS 50 procent

12 juni – Heliga trefaldighets Dag (missionsdagen)

Ändamål: Act Svenska kyrkan

3 juli – tredje söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Act Svenska kyrkan

17 juli – Apostladagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

31 juli – Kristi förklarings dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet

21 augusti - tionde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Hela människan

11 september  – trettonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Diakoniinstitutionerna 

Kollektvädjan för 11 september (pdf).

18 september – fjortonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Ekumenisk rikskollekt, Kyrkornas världsråd

2 oktober – Den heliga Mikaels Dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet, start insamlingsperiod

9 oktober – Tacksägelsedagen

Ändamål: Sveriges Kyrkosångsförbund

23 oktober – nittonde söndagen i trefaldighet

Ändamål: Asylrättscentrum

5 november – Alla helgons dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet, slut insamlingsperiod

13 november – Söndagen för domsöndagen

Ändamål: Act Svenska kyrkan

27 november – första söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan, start julkampanj

11 december – tredje söndagen i advent

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

18 december – fjärde söndagen i advent

Ändamål: Act Svenska kyrkan, del av julkampanjen

26 december – annandag jul, den helige Stefanos dag

Ändamål: Act Svenska kyrkan, del av julkampanjen