Tidigare ärkebiskopar

Ärkebiskopslängden kallas den obrutna längden av ärkebiskopar i Uppsala sedan år 1164. Nuvarande ärkebiskop är Martin Modéus. Han har nummer 71 i ordningen.

Ärkebiskopslängden består av en lista över alla dem som har varit ärkebiskopar i Uppsala historiskt.

På motsvarande sätt har varje stift en biskopslängd, med namnen på nuvarande och tidigare biskopar i stiftet. 

Vår ärkebiskopslängd påbörjades när Sverige år 1164 blev en egen kyrkoprovins inom romersk-katolska kyrkan. Uppsala ärkestift bildades därmed som det centrala stiftet inom denna nya provins. 

Nuvarande ärkebiskop är Martin Modéus

Ärkebiskop emerita Antje Jackelén var ärkebiskop 2014–2022

Ärkebiskopar sedan 1164

Vill du lära dig mer om någon ärkebiskop? Klicka på namnet och läs mer på Wikipedia.

 

Fotspår i sanden som spolas över av en våg vid strandkanten.

Tidslinje

Svenska kyrkans historia sträcker sig över mer än tusen år. Kyrkans syn på sig själv har förändrats över tid, liksom förutsättningarna att vara kyrka och kristen.