Martin Modéus, iklädd lila biskopsskjorta, lutar armarna mot ett skrivbord.
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Ärkebiskop Martin Modéus

Martin Modéus är Svenska kyrkans ärkebiskop. Han är den 71:a i ordningen sedan år 1164. Som ärkebiskop är han Svenska kyrkans främsta företrädare.

Martin Modéus tog emot ärkebiskopens kors och stav 

Vid en högmässa andra advent, i en fullsatt Uppsala domkyrka, togs Martin Modéus emot som Svenska kyrkans ärkebiskop.

Bland de inbjudna gästerna fanns kungaparet och representanter från regeringen. Dessutom en bredd av troende människor från olika kristna samfund och andra religioner – svenska och internationella.

Under högmässan tog Martin Modéus emot ärkebiskopskorset och ärkebiskopsstaven, som symboliserar en herdestav. 

Läs om biskoparnas plagg och vad de symboliserar.

Se högmässan i efterhand

Du kan se högmässan i efterhand på SVT play.  

Läs ärkebiskopens predikan

Martin Modéus predikade under högmässan. 

Predikan

Bilder från högmässan

Ärkebiskopen leder biskoparnas arbete 

Ärkebiskopen leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet, och är också biskop i Uppsala stift, tillsammans med biskop Karin Johannesson. 

Ärkebiskopens roll och uppgifter

Martin Modéus berättar om sitt valspråk

Biskopens valspråk, Levande tillsammans med Kristus, är hämtat ur Efesierbrevet 2:4–6, i Nya testamentet. 

En vapensköld.

Ärkebiskopens vapensköld

Alla biskopar och ärkebiskopen har vapensköldar. Läs om ärkebiskop Martin Modéus vapensköld, med hans valspråk.

Om Martin Modéus bakgrund

Martin Modéus prästvigdes för Växjö stift 1986.

 

 • 2007 Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, med inriktning på ritualstudier, Lunds universitet
 • 1998 Filosofie kandidat med socialantropologi som huvudämne, Stockholms universitet
 • 1990 Studier vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem under höstterminen
 • 1985 Pastoralinstitutet i Lund
 • 1985 Teologie kandidat, Lunds universitet

Läs om kadettskola under rubriken Tjänster.

 • 2011–Biskop i Linköpings stift
 • 2003–2011 Stiftsadjunkt/enhetsledare för gudstjänstutveckling
 • 2000–2003 Distriktsledare och komminister i Ängskyrkan, Tumba-Tullinge pastorat
 • 1997–1999 Doktorandtjänst vid Lunds universitet
 • 1996 Författaruppdrag, Svenska kyrkan (Tradition och liv)
 • 1989–1996 Kyrkorådssekreterare i Tumba församling (timanställning)
 • 1988–1995 Distriktsledare och komminister i Tumba kyrka, Tumba-Tullinge pastorat
 • 1986–1988 Prästtjänst (padj och km) i Byarums pastorat i Växjö stift
 • 1980–1981 Militärtjänst och kadettskola i Karlsborg (S2) och Uppsala (S1)

 • 2011–2021 Ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté
 • 2006–2010 Ledamot i kyrkohandbokskommittén
 • 2003–2009 Ledningsgruppen för projektet på nationell nivå Glad, enkel, folklig mässmusik, ett projekt för att få fram ny mässmusik till Svenska kyrkans huvudgudstjänster.
 • 1988–1990 Ledamot i Riksförbundet Kyrkans Ungdoms förbundsstyrelse, och satt i dess utbildningsutskott 1988–1991.

 • Bildrikt talat. Reflektionsbok. Verbum. Stockholm 2021. 
 • Finna bönen som redan finns. Verbum. Stockholm 2020.
  Läs om boken här.
 • Levande tillsammans med Kristus – Om en kyrka i rörelse. Herdabrev för Linköpings stift. (Artos & Norma bokförlag) 2016.
 • Tradition och liv. Verbum. Stockholm 2015 (första upplagan 2000).
 • Gudstjänstens kärnvärden. Verbum. Stockholm 2013.
 • Kyrkans förbön (ny omarbetad upplaga). Verbum. Stockholm 2009.
 • Mänsklig gudstjänst – om gudstjänsten som relation och rit. Verbum. Stockholm 2005. 
 • Sacrifice and Symbol. Biblical Shelamim In A Ritual Perspective. Doktorsavhandling. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 2005. 
 • Bönboken tradition och liv. Verbum. Stockholm 2003 (medförfattare).
 • Motljus. Bokförlaget Origo. Stockholm 1994.
 • Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 4. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)
 • Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 3. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)
 • Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 2. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)
 • Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 1. Bokförlaget Origo. Stockholm 1992. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)
 • Handbok för konfirmandarbete, del 2. Bokförlaget Origo. Stockholm 1992.
 • Handbok för konfirmandarbete. Bokförlaget Origo. Stockholm 1991.
 • Kyrkans förbön. Bokförlaget Origo. Stockholm 1990.

I juni 2022 valdes Martin Modéus till ärkebiskop

Läs om valet till ärkebiskop. De fem nominerade i valet intervjuades av Anna Lindman och Mark Levengood i Uppsala 22 april 2022. Se intervjun med Martin Modéus.