Foto: Magdalena Martin /Ikon

Filmer från symposiet Att måla "den Andre" på väggen

Den 7 mars arrangerades ett symposium om antijudiska stereotyper i svensk kyrkokonst. Stora delar av symposiet filmades och nu kan du se filmerna i efterhand på den här sidan.

Syftet med symposiet var att förmedla en samlad kunskap om hur vanligt det är med antijudiska stereotyper i svenska kyrkor, hur frågan angår hela samhället, och hur vi kan förhålla oss till de här svåra delarna av vårt kulturarv på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Arrangörer för symposiet var Svenska kyrkan, Samarbetsrådet för judar och kristna, Judiska centralrådet och Katolska kyrkan i Sverige. Här kan du läsa mer om dagens program och medverkande.

Nedan hittar du filmer från symposiets föreläsningar och samtal.

Inledning

Gunnel Borgegård, ordförande Samarbetsrådet för Judar och Kristna, kardinal Anders Arborelius, Katolska kyrkan, Isak Reichel, generalsekreterare Judiska Centralrådet och ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Anders Andrén

Mellan välvilja och förakt. Bilder av judar i svenska kyrkor.

Herman Bengtsson

Medeltida bildkonst och antijudiska tendenser.

Joanna Rubin Dranger

Intervju om stereotyper och bilders makt. På grund av brist på bildrättigheter kan vi inte visa Joanna Rubin Drangers föreläsning. Istället har vi gjort en kort intervju med henne där de centrala frågorna i föreläsningen tas upp. 

Visning av Uppsala domkyrka och samtal med domkyrkans guider

Håkan Bengtsson

Antijudiska stereotyper och kristen tro.

Annika Strömmer

Att undervisa om ett problematiskt kulturarv.

Panelsamtal Vad behövs framåt?

Håkan Holmberg, Katty Hauptman, Anders Arborelius, Heikki Ranta, Ute Steyer och Antje Jackelén.