Någon sitter och arbetar på sin laptop.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kontakta oss

Har du frågor, eller vill du samtala med en präst eller någon annan i Svenska kyrkan? Välkommen att höra av dig!

Vänd dig i första hand till din församling om du har frågor om Svenska kyrkan, vår tro, ditt medlemskap och vår verksamhet. Genom att skriva in din adress här nedanför får du reda på vilken församling du tillhör.

Det är till din församling du vänder dig för att boka vigsel, dop, samtal med präst och liknande. Hör av dig!

Jourhavande präst

Om du akut behöver någon att prata med kan du kontakta jourhavande präst. Ring 112 (kl. 21-06 varje dag), chatta eller skriv ett digitalt brev. Läs mer om de olika sätten att nå jourhavande präst

Frågor om Act Svenska kyrkan

Vill du ge en gåva eller om du vill veta mer om det internationella arbete och de olika biståndsprojekt som Act Svenska kyrkan bedriver så besök Act Svenska kyrkans webbplats eller kontakta givarservice.

Frågor om Svenska kyrkan i utlandet

Vill du ge en gåva eller vill du veta mer om Svenska kyrkans församlingar och mobila präster runt om i världen så besök Svenska kyrkan i utlandets webbplats, kontakta givarservice@svenskakyrkan.se, eller svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se

Press och media

Via pressrummet får du som är journalist kontakt med pressekreterare både på nationell nivå och i stiften.

Remisser till Svenska kyrkan

Alla remisser till Svenska kyrkan skickas till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se.

Du som är bosatt utanför Sverige

Du som är utlandsboende kan kontakta kanslistod@svenskakyrkan.se om du har frågor om tillhörighet.

Fem glada kvinnor.

Givarservice svarar på frågor

Har du frågor eller synpunkter på Act Svenska kyrkan? I alla frågor är du varmt välkommen att kontakta Givarservice så hjälper vi dig.

En man står med en karta på en åker.

De tretton stiften

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Här hittar du till stiftens egna webbplatser.

Kyrkokansliet

Kyrkokansliet är kyrkostyrelsens kansli och arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Det dagliga arbetet på kansliet leds av generalsekreteraren, som utses av kyrkostyrelsen. Kyrkokansliets lokaler finns i huvudsak i Uppsala, men även i Lund och Uddevalla. Verksamhet sker även i stor utsträckning i andra länder.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på nätet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits.