Ett ensamt kors i ett fönster.
Foto: Maria Svensk

Askonsdagen

Askonsdagen är den första dagen i fastan, som sedan pågår fram till påskafton.

Efter tre dagar av fest börjar fastan 

Efter fastlagens tre dagar av fest och förberedelser, som avslutas på fettisdagen, inleds fastan före påsk. Fastans första dag kallas askonsdagen.

I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. 

Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill, ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.