Ett kors står i ett fönster.
Foto: Maria Svensk /Ikon

Askonsdagen

Askonsdagen är den första dagen i fastan, som sedan pågår fram till påskafton.

Efter tre dagar av fest börjar fastan 

Efter fastlagens tre dagar av fest och förberedelser, som avslutas på fettisdagen, inleds fastan före påsk. Fastans första dag kallas askonsdagen.

I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. 

Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill, ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Silhuett av en person sittande på en parksoffa med en cykel bredvid. Himlen är blå och rosa.

Ditt andliga gym i vardagen

Vill du kan träna din andliga hälsa? Cykelturen till jobbet passar för bön och snabba möten i affären kan vara tillfällen att visa medmänsklighet. Men du kan också skapa ditt andliga gym.

Biblar på rad

Läs askonsdagens bibeltexter

Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter. Läs askonsdagens bibeltexter här.

Askonsdagens gudstjänster

Hitta askonsdagens gudstjänster i en församling nära dig!

Gudstjänster på SVT

Varje söndag kl 10 sänder SVT gudstjänst från någon av landets kyrkor. Se dem här.

Lyssna på gudstjänst på Sveriges radio

Ritual och reflektion, musik och kontemplation – det bjuds du på i Gudstjänsten i P1.