En bläckpenna och ett oskrivet brev.
Foto: Catkin, Pixabay

Dopbrev

Ett dopbrev är en speciell och personlig dopgåva. Det är ett brev som en förälder, släkting eller vän kan skriva till barnet som döps – och som överlämnas när barnet är 15 år.

När du tänker på det lilla barnet som ska döpas, kan du också tänka dig framåt i tiden, då barnet är 15 år. Vad skulle du vilja säga till barnet då? 

Kanske vill du berätta om hur det var när det lilla barnet var litet. Kanske vill du berätta om dig själv, eller om när du var 15 år.

Om du är mor- eller farförälder kanske du vill berätta om när barnets mamma eller pappa döptes. Eller om vad du hoppas på för barnet. I dopbrevet kan du också påminna barnet om dopet och om löftet om att Gud är med barnet alla dagar, vad som än händer.

En påminnelse 15 år senare

Det händer mycket i livet vid 15 års ålder. Man är på väg att bli vuxen och står i begrepp att välja sin framtid. Det är en tid då många behöver bli påminda om att de inte är ensamma och att de är älskade som de är. Och att människor i deras omgivning finns där för dem.

Alla 14-åringar får en inbjudan till konfirmation i Svenska kyrkan året därpå, och möjligheten att få bekräfta sitt dop. 

Om du skrev ett dopbrev när barnet döptes, kan dopbrevet bli en fin gåva och en påminnelse som barnet får vid sin konfirmation eller 15-årsdag.

Flera små glasänglar upphängda på spikar.

Dopgåva

Ofta vill familj och vänner visa sin glädje över dopet genom att ge en present till den som döps.

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.