Ett handskrivet brev till en 15-åring från hennes pappa.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Dopbrev

Ett dopbrev är en speciell och personlig dopgåva. Det är ett brev som en förälder, släkting eller vän kan skriva till barnet som döps – och som överlämnas när barnet är 15 år.

När du tänker på det lilla barnet som ska döpas, kan du också tänka dig framåt i tiden, då barnet är 15 år. Vad skulle du vilja säga till barnet då? 

Kanske vill du berätta om hur det var när det lilla barnet var litet. Kanske vill du berätta om dig själv, eller om när du var 15 år.

Om du är mor- eller farförälder kanske du vill berätta om när barnets mamma eller pappa döptes. Eller om vad hoppas du på för barnet. I dopbrevet kan du också påminna barnet om dopet och om löftet om att Gud är med barnet alla dagar, vad som än händer.

En påminnelse 15 år senare

Det händer mycket i livet vid 15 års ålder. Man är på väg att bli vuxen och står i begrepp att välja sin framtid. Det är en tid då många behöver bli påminda om att de inte är ensamma och att de är älskade som de är. Och att människor i deras omgivning finns där för dem.

Alla 14-åringar får en inbjudan till konfirmation i Svenska kyrkan året därpå, och möjligheten att få bekräfta sitt dop. 

Om du skrev ett dopbrev när barnet döptes, kan dopbrevet bli en fin gåva och en påminnelse som barnet får vid sin konfirmation eller 15-årsdag.

Ladda ner dopbrevet