En änglastaty på ett tak mot blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Jungfru Marie bebådelsedag

Bebådelse handlar om att göra klart något. På Marie bebådelsedag hör vi berättelsen om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn.

Vågar säga ja

Hon skall ge honom namnet Jesus och han skall kallas den högstes son. Guds vilja och mening med hennes liv blir klar för henne. Hon undrar först hur det skall ske, ogift som hon är och trolovad med Josef. Men ängeln kommer med Guds löfte om att vara nära henne. Den säger henne att hon inte skall vara rädd.

Sydda dockor som föreställer ängeln Gabriel och Maria.
Foto: Kristina Johansson /Ikon

Maria vågar säga ja till sitt uppdrag och sjunga sin sång – som Lukasevangeliet återger och som fått namnet Marias lovsång (Lukasevangeliet 1:46–55). Marias lovsång har blivit körverk, psalmer och sånger i många olika varianter och är en klassisk kristen bön.

Tron rymmer mycket

I sången ryms Marias tro och tillit. Den bär hennes visshet om att Gud är nära och samtidigt är den som vänder uppochned på maktstrukturer. ”Härskare skall störtas och ringa upphöjas” sjunger Maria. Den Gud som Maria jublar över från botten av sin själ ger kraft för att ta sig an uppdraget för livet och världens skull. I den tron kan Maria leva sitt liv som kommer att rymma all mänsklig glädje och smärta.

Både den fjärde söndagen i advent och Marie bebådelsedag som firas i mars handlar om Maria.