Kyrkans samhällsuppdrag vid begravning

Begravningsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet och en viktig del i den civila beredskapen.

Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten 

I Sverige finns omkring 550 begravningshuvudmän och 3 000 begravningsplatser.

Svenska kyrkans församlingar är ansvariga för begravningsverksamheten i Sverige, förutom i Stockholms stad och Tranås kommun. Kontaktuppgifter till huvudmännen finns längre ner på sidan. 

För begravningsverksamheten finns lagstadgade krav på förberedelser så att den kan upprätthållas även vid höjd beredskap (begravningslagen 8 kap. 3 §).

Aktörerna ska samverka 

I civil beredskap är samverkan ett nyckelord. Det är viktigt att Svenska kyrkans församlingar och andra huvudmän för begravningsverksamheten, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter planerar gemensamt för hela ansvarskedjan, från att någon dör till dess att personen är begravd.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

Om begravningsverksamheten och huvudmännens ansvar

En kyrkogårdsarbetare sitter vid en grav och förbereder en urnsättning.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhet kallas det arbete som omfattar begravningsplatser med gravplatser, vissa transporter av stoft, samt kremering.