Kyrkans samhällsuppdrag vid begravning

Begravningsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet och en viktig del i den civila beredskapen. Den ska fungera även i händelse av kris eller krig.

Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten 

I Sverige finns omkring 550 begravningshuvudmän och 3 000 begravningsplatser.

Svenska kyrkans församlingar är ansvariga för begravningsverksamheten i Sverige, förutom i Stockholms stad och Tranås kommun. Kontaktuppgifter till huvudmännen finns längre ner på sidan. 

För begravningsverksamheten finns lagstadgade krav på förberedelser så att den kan upprätthållas även vid höjd beredskap (begravningslagen 8 kap. 3 §).

Begravningsverksamhetens ansvar

Begravningsverksamheten omfattar förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Huvudmannen ansvarar för verksamheten och ska bland annat tilhandahålla

  • gravplatser
  • gravsättning
  • vissa transporter
  • lokal för förvaring av avliden
  • lokal för ceremoni och kremering.

Omhändertagande av avlidna

En person som avlider tas som regel först om hand av sjukvården. Därefter brukar en närstående påbörja planeringen av begravningen, ofta med hjälp av en begravningsbyrå.

Om det inte finns en närstående ska kommunen, där den avlidne var folkbokförd, ordna med gravsättning. Om den avlidna inte var folkbokförd i Sverige tar den kommun där dödsfallet inträffade ansvaret.

Den närstående eller kommunen ser till att den avlidne transporteras från exempelvis sjukhuset till huvudmannen för begravningsverksamheten. Där tar huvudmannen över ansvaret för den avlidna.

Huvudmannen har alltså inte ansvar för att till exempel identifiera den avlidna eller skaffa en kista.

Aktörerna ska samverka 

I civil beredskap är samverkan ett nyckelord. Det är viktigt att Svenska kyrkans församlingar och andra huvudmän för begravningsverksamheten, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter planerar gemensamt för hela ansvarskedjan, från att någon dör till dess att personen är begravd.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

Om begravningsverksamheten och huvudmännens ansvar

En kyrkogårdsarbetare sitter vid en grav och förbereder en urnsättning.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhet kallas det arbete som omfattar begravningsplatser med gravplatser, vissa transporter av stoft, samt kremering.