En vuxen man döps.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

Det finns olika skäl till att man döps senare i livet. Kanske har det inte blivit av, kanske har du just upptäckt den kristna tron.  

Inför dopet får du undervisning 

Om du vill döpas som vuxen ska du först lära dig om kristen tro. Det finns särskild undervisning för vuxna. 

Tro handlar både om kunskap och erfarenheter 

Som döpta ska vi med våra olika resurser delta i byggandet av det goda samhället.

Kristen tro blir en del av våra liv och den både kan och behöver fördjupas. Vi får se på livet, samhället och världen ur trons perspektiv. Det handlar både om kunskap och om erfarenheter av Guds omsorg om oss människor och hela skapelsen. 

Det är en gemensam uppgift för alla kristna att genom livet tillsammans växa i tro. Därför är det viktigt att ge utrymme för dialog, där var och en får bidra med sina insikter i tron och sin erfarenhet av hur Gud bär och ger styrka.  

Som döpta blir vi delaktiga i en tolkningstradition. En tolkningstradition är som en lång kedja av kristna människors bibelläsning, reflektion och upptäckter av kristen tro, genom historien. Vi får ta emot den och vi ger våra bidrag till den. 

Alla döpta har en uppgift 

Gud verkar i världen genom alla människors ansträngningar att stärka det goda och begränsa det onda. Som döpta ska vi med våra olika resurser delta i byggandet av det goda samhället. 

Tillsammans med alla andra döpta är vi Kristi kropp (Romarbrevet 12:4–8 på bibeln.se) och vi hör hemma i kyrkan. Därifrån sänds vi ut för att göra gott i världen och för våra medmänniskor.  

Alla döptas engagemang behövs. Vi har uppgiften att föra vidare till andra det som sägs till oss i gudstjänsten: Gud förlåter, upprättar och ger nya möjligheter. Det kan sägas på många sätt, inte bara med ord. Gud behöver våra röster och händer i vardagen. 

Var med och utforma gudstjänsten 

Dopordningen är samma för alla, oavsett ålder. Du är själv med och utformar dopgudstjänsten. Det finns böner och bibeltexter att välja mellan. Tillsammans med präst och musiker väljer du psalmer och annan musik. Vid dopet öser prästen dopvattnet på ditt huvud och håller ett doptal. Det handlar förstås om dopet, men det handlar också om just dig.  

Dopet kan ske inomhus eller utomhus

Dopet kan ske i en vanlig gudstjänst eller i det lilla formatet där bara du, prästen och några till är närvarande. Dopet kan också firas utomhus vid en sjö eller vid havet och då kan den som döps sänkas ned i vattnet.  

Dopet kan ske i en vanlig gudstjänst eller i det lilla formatet där bara du, prästen och några till är närvarande.

Ända sedan de första århundradena efter Jesus födelse undervisades de som skulle döpas före påsk och sedan döptes de i påskgudstjänsten. Så görs också idag. Den som vill kan bli döpt i påsknattsmässan.  

Välj mellan egna kläder och en vit kåpa

Du kan få låna en vit kåpa som du bär över dina vanliga kläder, men du kan också döpas i bara dina vanliga kläder.  

En fadder får en särskild relation till dig 

Du kan ha en dopfadder. Det är en person som får en särskild relation till dig när du döps. Det kan vara någon som du kan tala med om ditt liv och din tro. En fadder ska själv vara döpt. 

Kontakta din församling om du vill döpas

Du är alltid välkommen att höra av dig till din församling för att boka ett dop, eller för att samtala om dopet.

Svenska kyrkan erkänner dop i andra kristna samfund

Svenska kyrkan erkänner varje dop, oavsett i vilken kristen tradition det har ägt rum. Om någon redan är döpt i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, i rent vatten, kan personen därför bli medlem i Svenska kyrkan genom att kontakta församlingen och tala om att hen vill bli medlem. Det behövs alltså inget nytt dop.   

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

Dopet

Dopet är en helig handling – ett sakrament. Det som gör dopet så speciellt är att Jesus instiftade dopet och bad oss att döpa.