Kyrkoval

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

På kyrkovalets webbplats finns information om

  • när kyrkovalet äger rum
  • hur och var du röstar
  • nomineringsgrupper och kandidater i valet
  • valresultat.