Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vitboken – vetenskaplig antologi

Antologin består av två band med 35 artiklar av olika skribenter. Sammanlagt omfattar antologin 1 200 sidor på svenska och samiska språk.

Vitboken som vetenskaplig antologi

Boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna - vetenskaplig antologi består av band 1 och 2. 

Här får du en överskådlig presentation av innehållet. Du kan ladda ned band 1 och 2 i sin helhet.

Du kan också ladda ned enskilda kapitel med olika teman. En utförlig beskrivning av varje kapitel i respektive band finns längre ned på sidan. 

Varje kapitel innehåller också översättningar till flera samiska språk.

Ladda hem antologin

Band 1 – De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna (pdf, 518 sidor)

 • Förord och presentation av projektet och antologin
 • Teman I
 • Perspektiv på försoning II.
 • Mission och skola. 

Band 2 – De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna (pdf 620 sidor)

 • Temana III.
 • Kyrkan och samiska kulturella uttryck, IV.
 • Samerna och kyrkan som myndighet och V.
 • Kyrka och samer utanför Sverige
 • Reflektioner över vem som bär ansvar.

Ladda ner enskilda kapitel som pdf

Förord (8 sidor) av ärkebiskop Antje Jackelén.

Inledning

1. Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt (19 sid) Presentation av projektet och antologin av Daniel Lindmark och Olle Sundström

 

I. Perspektiv på försoning

2. Karl-Johan Tyrberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012 (pdf, 36 sidor)    

3. Carola Nordbäck ”En försoningens väg i Jesu namn” Perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete (pdf, 44 sidor)

4. David Sjögren Att göra upp med det förflutna Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker... (pdf, 40 sidor)

5. Gunlög Fur Att sona det förflutna (pdf, 38 sidor)  

6. Anna-Lill Drugge Forskningsetik och urfolksforskning (pdf, 28 sidor

II. Mission och skola 

7. Bo Lundmark Medeltida vittnesbörd om samerna och den katolska kyrkan (pdf, 20 sidor)

8. Gunlög Fur Kolonisation och kulturmöten under 1600- och 1700-talen (pdf, 41 sidor)

9. Siv Rasmussen Samiske prester i den svenske kirka i tidlig nytid (pdf, 32 sidor)

10. Håkan Rydving Samisk kyrkohistoria En kort översikt med fokus på kvinnor som aktörer* (pdf, 25 sidor)

11. Daniel Lindmark Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner på 1600- och 1700-talen (pdf, 29 sidor)

12. Sölve Anderzén Kyrkans undervisning i Lappmarken under 1800-talet En ständigt pågående process... (pdf, 32 sidor)

13. Björn Norlin & David Sjögren Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900 (pdf, 36 sidor)

14. Johan Hansson Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola (pdf, 29 sidor)

15. Lars Elenius Stiftsledningen och minoritetspolitiken (pdf, 50 sidor)

III.  Kyrkan och samiska kulturella uttryck

16. Olle Sundström Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning En historisk översikt (pdf, 58 sidor)

17. Louise Bäckman Vearalden Olmai – Världens Man – Frey eller Kristus? (pdf, 40 sidor)

18. Anna Westman Kuhmunen Bassebájke Heliga platser i landskapet (pdf, 27 sidor)

19. Rolf Christoffersson Svenska kyrkan och samiska trummor (pdf, 24 sidor)

20. Hans Mebius Den återupprättade nåjden* (pdf, 30 sidor)

21.Krister Stoor Svenska kyrkan och jojken (pdf, 24 sidor)

22. Olavi Korhonen Samiskan under fyra sekel i Svenska kyrkans arbete (pdf, 61 sidor)

23. Märit Frändén Svenska kyrkan och det samiska namnskicket Övergripande perspektiv (pdf, 14 sidor)

24. Johannes Marainen Svenska kyrkan och det samiska namnskicket Reflektioner... (pdf, 10 sidor)

IV.  Samerna och kyrkan som myndighet

25. Gudrun Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet (pdf, 32 sidor)

26. Lars Thomasson Lappförsamlingarna i Jämtland-Härjedalen 1746–1941 Gemenskap eller segregering? (pdf, 30 sidor)

27. Lena Karlsson & Marianne Liliequist Fattigauktioner och samiska ålderdomshem (pdf, 30 sidor)

28. Per Axelsson Kyrkan, folkbokföringen och samerna (pdf, 28 sidor)

29. Erik-Oscar Oscarsson Rastänkande och särskiljande av samer* (pdf, 17 sidor)

30. Maja Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin (pdf, 32 sidor)

31. Carl-Gösta Ojala Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor (pdf, 36 sidor)

V. Kyrka och samer utanför Sverige

32. Bo Lundmark Samerna och frikyrkosamfunden i Sverige Lundmark (pdf, 22 sidor)

33. Roald E. Kristiansen Den norske kirken og det samiske* (reviderat kapitel, pdf, 31 sidor)

34. Veli-Pekka Lehtola Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland (pdf, 34 sidor)

Avslutning

35. Daniel Lindmark & Olle Sundström Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot samerna i historien? Några avslutande reflektioner (pdf, 15 sidor)

Vitboksprojektet

Vitboken ges ut på Artos förlag och har producerats i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

 • Daniel Lindmark, projektledare
 • Olle Sundström, projektsekreterare.
 • Under åren 2012-2016 delfinansierade Svenska kyrkan vitboksprojektet.